Chọn lọc :
PAOK Saloniki
3
Kết thúc trận
2
Levadiakos
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 1.15 5.90 13.00 0.84 1.75 0.96 0.94 2.50 0.76
Crown 1.17 6.00 16.00 0.98 1.75 0.91 0.83 2.25 1.04
Ladbrokes 1.17 5.50 21.00 1.05 2.50 0.70
Bet365 1.18 6.50 19.00 0.85 1.75 1.00 0.95 2.50 0.90
SNAI 1.15 6.00 18.00
William hill 1.15 5.50 19.00 1.05 2.50 0.70
Betway
Easybet 1.15 6.00 16.00 0.97 1.75 0.93 0.83 2.25 1.05
Wade 1.17 6.00 20.00 0.89 1.75 0.95 1.00 2.50 0.85
Mansion88 1.19 5.90 13.00 0.92 1.75 0.98 0.81 2.25 1.07
Interwetten 1.20 6.25 19.00 0.97 2.00 0.75 0.95 2.50 0.80
10Bet 1.17 6.50 18.00 0.87 1.75 0.95 1.02 2.50 0.78
188Bet 1.17 6.00 16.00 0.98 1.75 0.94 0.85 2.25 1.05
12Bet 1.19 5.90 13.00 0.90 1.75 1.00 0.81 2.25 1.07
Sbobet 1.19 5.60 12.50 0.94 1.75 0.96 1.08 2.50 0.80
WewBet 1.19 5.30 10.90 0.92 1.75 0.98 1.03 2.50 0.85
18Bet 1.17 6.50 19.00 0.89 1.75 0.92 0.94 2.50 0.86
Pinnacle 1.17 6.72 20.78 0.90 1.75 0.93 1.03 2.50 0.80
HK
Ethnikos Assia
0
Kết thúc trận
2
APEA Akrotiriou
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 4.20 3.60 1.67 0.90 -0.75 0.90 0.80 2.25 1.00
SNAI
William hill
Betway
Easybet 4.30 3.80 1.65
Wade
Mansion88 1.13 -0.50 0.64 0.80 2.25 0.96
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet 1.13 -0.50 0.64 0.80 2.25 0.96
Sbobet
WewBet 4.77 3.40 1.62
18Bet 4.70 3.60 1.66 1.11 -0.50 0.65 0.80 2.25 0.96
Pinnacle
HK
E.N.Paralimniou
0
Kết thúc trận
1
Aris Limassol
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 3.75 3.35 1.87 0.99 -0.50 0.87 0.87 2.25 0.97
Ladbrokes 4.00 3.20 1.80 1.10 2.50 0.67
Bet365 4.33 3.40 1.85 0.98 -0.50 0.83 0.83 2.25 0.98
SNAI 3.75 3.30 1.85
William hill 3.60 3.10 1.95 1.00 2.50 0.73
Betway
Easybet 3.70 3.40 1.85 0.99 -0.50 0.87 0.87 2.25 0.97
Wade 3.70 3.20 1.87 0.85 -0.50 0.93 0.89 2.25 0.95
Mansion88 3.70 3.30 1.90 0.98 -0.50 0.90 0.89 2.25 0.97
Interwetten 3.70 3.25 1.95 1.05 2.50 0.65
10Bet
188Bet 3.75 3.35 1.87 1.00 -0.50 0.88 0.88 2.25 0.98
12Bet 3.50 3.25 1.90 0.98 -0.50 0.90 0.89 2.25 0.97
Sbobet 3.75 3.15 1.86 1.01 -0.50 0.87 0.96 2.25 0.90
WewBet 3.43 3.20 1.93 0.84 -0.50 1.00 0.90 2.25 0.92
18Bet 4.10 3.30 1.83 1.04 -0.50 0.72 0.82 2.25 0.93
Pinnacle 4.34 3.51 1.88 0.97 -0.50 0.88 0.83 2.25 1.01
HK
Samsunspor
2
Kết thúc trận
1
Erzurum BB
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 1.35 4.30 5.70 0.75 1.25 0.95 0.72 2.75 0.88
Crown 1.30 4.95 7.70 0.98 1.50 0.88 0.86 2.75 0.98
Ladbrokes 1.30 4.60 9.00 0.60 2.50 1.20
Bet365 1.33 4.75 7.00 0.83 1.25 0.98 0.83 2.75 0.98
SNAI 1.32 4.75 7.50
William hill 1.30 4.50 8.50 0.62 2.50 1.20
Betway
Easybet 1.28 5.00 7.70 0.98 1.50 0.88 0.86 2.75 0.98
Wade 1.33 4.75 9.00 0.98 1.50 0.75 0.83 2.75 0.95
Mansion88 1.31 4.85 6.70 1.02 1.50 0.82 0.83 2.75 0.99
Interwetten 1.33 4.90 8.00 0.95 1.50 0.75 0.60 2.50 1.20
10Bet 1.33 4.90 7.50 0.98 1.50 0.80 0.77 2.75 0.97
188Bet 1.30 4.95 7.70 0.99 1.50 0.89 0.87 2.75 0.99
12Bet 1.32 4.35 7.40 1.02 1.50 0.82 0.87 2.75 0.95
Sbobet 1.29 5.20 6.60 0.91 1.50 0.93 0.74 2.75 1.08
WewBet 1.36 4.26 6.50 1.00 1.50 0.84 0.78 2.75 1.04
18Bet 1.31 4.50 8.00 0.96 1.50 0.79 0.82 2.75 0.93
Pinnacle 1.35 5.18 8.42 1.05 1.50 0.82 1.02 3.00 0.83
HK
Hapoel Acco
0
Kết thúc trận
0
Ironi Nir Ramat HaSharon
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.36 2.80 3.10 1.08 0.25 0.76 1.02 2.00 0.80
Ladbrokes 2.35 2.75 3.00 1.50 2.50 0.44
Bet365 2.30 2.88 3.20 1.03 0.25 0.78 0.98 2.00 0.83
SNAI 2.35 2.75 3.20
William hill
Betway
Easybet 2.34 2.80 3.10 1.08 0.25 0.76 1.02 2.00 0.80
Wade 2.30 2.80 3.00 1.00 0.25 0.78 0.89 2.00 0.80
Mansion88 2.38 2.71 3.05 1.12 0.25 0.73 0.96 2.00 0.86
Interwetten 2.40 2.70 3.10 0.45 1.50 1.45
10Bet 2.35 2.70 3.05 0.99 0.25 0.72 0.87 2.00 0.82
188Bet 2.36 2.80 3.10 1.09 0.25 0.77 1.03 2.00 0.81
12Bet 2.34 2.71 3.15 1.08 0.25 0.76 0.94 2.00 0.88
Sbobet 2.42 2.79 2.87 1.08 0.25 0.76 0.86 2.00 0.96
WewBet 2.43 2.83 2.65 1.19 0.25 0.68 0.94 2.00 0.88
18Bet 2.35 2.80 3.15 1.05 0.25 0.77 0.96 2.00 0.85
Pinnacle 2.44 2.73 3.24 1.05 0.25 0.76 0.96 2.00 0.83
HK
AS Ashdod
1
Kết thúc trận
1
Hapoel Umm Al Fahm
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 5.90 3.85 1.49 0.90 -1.00 0.94 0.92 2.25 0.90
Ladbrokes 6.50 3.60 1.50 1.20 2.50 0.60
Bet365 4.75 3.75 1.57 1.03 -0.75 0.78 0.93 2.25 0.88
SNAI 6.00 3.80 1.50
William hill
Betway
Easybet 5.90 3.90 1.47 0.90 -1.00 0.94 0.92 2.25 0.90
Wade 6.00 3.50 1.50 0.85 -1.00 0.91 0.85 2.25 0.83
Mansion88 5.70 3.75 1.48 0.89 -1.00 0.95 0.94 2.25 0.88
Interwetten 5.50 3.65 1.55 1.20 2.50 0.55
10Bet 5.50 3.65 1.50 0.79 -1.00 0.91 0.83 2.25 0.86
188Bet 5.90 3.85 1.49 0.91 -1.00 0.95 0.93 2.25 0.91
12Bet 5.60 3.75 1.49 0.90 -1.00 0.94 0.92 2.25 0.90
Sbobet 4.80 3.75 1.55 1.11 -0.75 0.74 0.91 2.25 0.91
WewBet 5.20 3.43 1.54 0.90 -1.00 0.94 0.89 2.25 0.93
18Bet 5.25 3.60 1.54 0.81 -1.00 1.01 0.92 2.25 0.89
Pinnacle 6.46 3.72 1.51 0.85 -1.00 0.93 0.92 2.25 0.86
HK
Lamia
0
Kết thúc trận
2
Ionikos
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 2.09 3.15 3.15 1.09 0.50 0.71 0.85 2.00 0.85
Crown 2.19 2.96 3.50 0.87 0.25 1.03 1.06 2.00 0.81
Ladbrokes 2.10 2.80 3.50 1.55 2.50 0.44
Bet365 2.15 3.00 4.20 0.80 0.25 1.05 1.03 2.00 0.83
SNAI 2.00 2.95 3.90
William hill 2.10 2.80 3.75 1.50 2.50 0.50
Betway
Easybet 2.17 3.00 3.50 0.88 0.25 1.02 1.06 2.00 0.82
Wade 2.05 3.00 3.90 1.02 0.50 0.73 0.98 2.00 0.87
Mansion88 2.16 3.00 3.50 0.88 0.25 1.02 1.00 2.00 0.88
Interwetten 2.15 2.95 3.95 1.05 0.50 0.73 0.53 1.50 1.45
10Bet 2.10 3.00 3.65 0.81 0.25 1.02 0.96 2.00 0.82
188Bet 2.19 2.96 3.50 0.89 0.25 1.03 1.07 2.00 0.83
12Bet 2.16 2.98 3.55 0.88 0.25 1.02 1.02 2.00 0.86
Sbobet 2.15 3.05 3.30 0.80 0.25 1.11 0.78 1.75 1.11
WewBet 2.16 2.98 3.30 0.90 0.25 1.00 1.01 2.00 0.87
18Bet 2.05 2.90 4.00 0.80 0.25 1.01 1.00 2.00 0.81
Pinnacle 2.14 3.03 4.02 0.81 0.25 1.06 0.98 2.00 0.86
HK
TSV 1860 Munchen
1
Kết thúc trận
2
Dynamo Dresden
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.30 3.30 2.77 1.07 0.25 0.81 0.92 2.50 0.94
Ladbrokes 2.25 3.10 2.80 0.85 2.50 0.87
Bet365 2.30 3.30 3.00 1.00 0.25 0.80 0.90 2.50 0.90
SNAI 2.30 3.25 2.85
William hill 2.05 3.10 3.30 1.00 2.50 0.73
Betway
Easybet 2.28 3.30 2.80 1.07 0.25 0.81 0.92 2.50 0.94
Wade 2.30 3.30 2.88 1.06 0.25 0.80 0.95 2.50 0.85
Mansion88 2.37 3.25 2.86 1.05 0.25 0.87 0.93 2.50 0.97
Interwetten 2.40 3.30 2.95 1.30 0.50 0.55 0.90 2.50 0.80
10Bet 2.35 3.25 2.90 1.05 0.25 0.79 0.91 2.50 0.87
188Bet 2.30 3.30 2.77 1.08 0.25 0.82 0.93 2.50 0.95
12Bet 2.37 3.25 2.86 1.05 0.25 0.87 0.94 2.50 0.96
Sbobet 2.44 3.15 2.83 0.82 0.00 1.11 1.00 2.50 0.90
WewBet 2.20 3.26 2.78 1.03 0.25 0.87 0.97 2.50 0.91
18Bet 2.20 3.25 3.20 1.00 0.25 0.80 0.86 2.50 0.94
Pinnacle 2.38 3.50 3.05 1.06 0.25 0.84 0.93 2.50 0.93
HK
Belenenses
1
Kết thúc trận
1
Clube Desportivo Trofense
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.20 3.05 3.15 0.93 0.25 0.95 0.93 2.25 0.93
Ladbrokes 2.15 3.00 3.20 1.15 2.50 0.61
Bet365 2.10 3.20 3.25 0.88 0.25 0.93 0.88 2.25 0.93
SNAI 2.00 3.25 3.55
William hill 2.10 3.10 3.20 1.00 2.50 0.73
Betway
Easybet 2.18 3.10 3.10 0.94 0.25 0.94 0.93 2.25 0.93
Wade 2.25 3.00 3.40 0.89 0.25 0.95 0.88 2.25 0.95
Mansion88 2.17 3.15 3.10 1.17 0.50 0.75 0.89 2.25 0.99
Interwetten 2.15 3.15 3.25 1.05 2.50 0.70
10Bet 2.15 3.20 3.30 0.86 0.25 0.97 0.81 2.25 0.98
188Bet 2.20 3.05 3.15 0.97 0.25 0.93 0.94 2.25 0.94
12Bet 2.14 3.15 3.15 0.97 0.25 0.93 0.89 2.25 0.99
Sbobet 2.13 3.25 3.10 0.90 0.25 1.00 0.90 2.25 0.98
WewBet 2.10 3.14 3.04 0.93 0.25 0.97 0.92 2.25 0.96
18Bet 2.15 3.20 3.20 0.88 0.25 0.89 0.84 2.25 0.92
Pinnacle 2.20 3.31 3.60 0.88 0.25 1.01 0.87 2.25 1.01
HK
Hapoel Bnei Sakhnin FC
2
Kết thúc trận
1
Hapoel Jerusalem
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.87 2.88 2.36 0.74 -0.25 1.08 0.86 2.00 0.94
Ladbrokes 2.87 2.87 2.40 1.40 2.50 0.50
Bet365 2.88 3.00 2.40 0.75 -0.25 1.13 0.83 2.00 1.03
SNAI 2.95 3.00 2.40
William hill
Betway
Easybet 2.90 2.90 2.34 0.74 -0.25 1.08 0.86 2.00 0.94
Wade 3.00 2.90 2.45 1.08 0.00 0.73 0.83 2.00 0.98
Mansion88 2.70 3.00 2.40 1.08 0.00 0.76 1.05 2.25 0.77
Interwetten 2.90 2.95 2.40 0.95 0.00 0.70 1.20 2.50 0.55
10Bet 2.95 2.90 2.40 0.73 -0.25 1.08 0.78 2.00 0.96
188Bet 2.87 2.88 2.36 0.75 -0.25 1.09 0.79 2.00 1.03
12Bet 2.70 3.00 2.40 1.03 0.00 0.81 1.05 2.25 0.77
Sbobet 2.93 3.00 2.25 0.72 -0.25 1.13 1.06 2.25 0.76
WewBet 2.71 2.89 2.46 1.05 0.00 0.79 0.81 2.00 1.01
18Bet 2.80 3.00 2.45 1.07 0.00 0.79 0.83 2.00 1.03
Pinnacle 3.13 2.93 2.61 1.12 0.00 0.76 0.90 2.00 0.93
HK
CS Voluntari
0
Kết thúc trận
1
CFR Cluj
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 3.65 2.88 2.08 1.09 -0.25 0.79 1.04 2.00 0.82
Ladbrokes 3.80 2.87 1.95 1.45 2.50 0.50
Bet365 4.33 2.88 1.95 0.83 -0.50 1.03 0.80 1.75 1.05
SNAI 4.25 2.95 1.95
William hill 4.50 3.10 1.85 1.38 2.50 0.53
Betway
Easybet 3.60 2.90 2.06 1.11 -0.25 0.78 1.04 2.00 0.82
Wade 4.00 3.00 2.05 0.80 -0.50 1.00 0.95 2.00 0.88
Mansion88 3.70 2.78 2.04 0.87 -0.50 1.01 0.74 1.75 1.13
Interwetten 3.95 2.85 2.05 0.75 -0.50 0.95 1.40 2.50 0.50
10Bet 3.95 2.95 2.05 0.80 -0.50 1.04 0.76 1.75 1.05
188Bet 3.65 2.88 2.08 0.78 -0.50 1.13 1.05 2.00 0.83
12Bet 3.75 2.78 2.02 0.86 -0.50 1.02 1.04 2.00 0.82
Sbobet 3.40 3.05 2.01 0.86 -0.50 1.02 0.81 1.75 1.05
WewBet 3.82 2.94 1.92 0.86 -0.50 1.02 0.77 1.75 1.09
18Bet 4.40 2.80 1.95 0.82 -0.50 0.99 0.76 1.75 1.07
Pinnacle 4.48 2.99 2.05 0.82 -0.50 1.05 0.77 1.75 1.07
HK
St.-Truidense U21
5
Kết thúc trận
0
Lierse U21
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.46 4.50 4.70 0.89 1.25 0.87 0.79 3.25 0.97
Ladbrokes 1.40 4.40 6.00 0.36 2.50 1.87
Bet365 1.50 4.33 5.00 0.95 1.25 0.85 0.95 3.50 0.85
SNAI
William hill 1.40 4.20 6.00
Betway
Easybet 1.37 4.70 5.30 0.89 1.25 0.88 0.82 3.25 0.95
Wade 1.36 4.40 6.00 0.85 1.25 0.93 0.93 3.50 0.85
Mansion88 1.44 4.30 5.30 0.94 1.25 0.86 0.78 3.25 1.02
Interwetten
10Bet 1.39 4.35 5.75 0.81 1.25 0.88 0.90 3.50 0.79
188Bet 1.39 4.70 5.30 0.90 1.25 0.86 0.80 3.25 0.96
12Bet 1.44 4.30 5.30 0.94 1.25 0.86 0.78 3.25 1.02
Sbobet 1.43 4.40 4.70 0.68 1.00 1.13 0.81 3.25 0.99
WewBet 1.51 4.04 4.62 0.96 1.25 0.84 0.95 3.50 0.85
18Bet 1.43 4.60 5.75 0.92 1.25 0.82 0.77 3.25 0.98
Pinnacle 1.42 4.68 6.06 0.83 1.25 0.95 0.94 3.50 0.84
HK
RS Waasland Beveren U21
0
Kết thúc trận
1
AS Eupen U21
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.56 3.60 2.22 0.75 -0.25 1.01 0.77 2.75 0.99
Ladbrokes 2.65 3.30 2.25 0.60 2.50 1.20
Bet365 2.80 3.00 2.30 1.05 0.00 0.75 0.80 2.75 1.00
SNAI
William hill 2.75 3.25 2.25 0.67 2.50 1.10
Betway
Easybet 2.80 3.00 2.28 0.72 -0.25 1.08 0.81 2.75 0.97
Wade 2.70 3.30 2.25 0.80 -0.25 1.00 0.95 3.00 0.83
Mansion88 2.56 3.40 2.31 0.70 -0.25 1.11 0.80 2.75 1.00
Interwetten
10Bet 2.55 3.30 2.25 0.98 0.00 0.73 0.93 3.00 0.77
188Bet 2.56 3.60 2.22 0.76 -0.25 1.00 0.78 2.75 0.98
12Bet 2.56 3.40 2.31 0.70 -0.25 1.11 0.80 2.75 1.00
Sbobet 2.59 3.20 2.27 0.82 -0.25 0.98 0.81 2.75 0.99
WewBet 2.50 3.29 2.36 0.68 -0.25 1.13 0.80 2.75 1.00
18Bet 2.65 3.50 2.30 1.03 0.00 0.74 0.87 3.00 0.87
Pinnacle 2.65 3.58 2.34 1.02 0.00 0.78 0.89 3.00 0.89
HK
KV Oostende U21
3
Kết thúc trận
2
Lommel SK U21
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.38 5.00 5.10 0.97 1.50 0.79 0.98 4.00 0.78
Ladbrokes 1.40 4.75 5.80 0.25 2.50 2.60
Bet365 1.36 4.75 5.50 0.90 1.50 0.90 1.00 4.00 0.80
SNAI
William hill 1.35 5.00 5.50
Betway
Easybet 1.36 5.00 5.10 0.97 1.50 0.81 1.03 4.00 0.76
Wade
Mansion88 1.38 5.00 4.95 1.02 1.50 0.78 0.82 3.75 0.98
Interwetten
10Bet 1.37 5.00 5.00 0.90 1.50 0.79 0.81 3.75 0.88
188Bet 1.38 5.00 5.10 0.98 1.50 0.78 0.99 4.00 0.77
12Bet 1.38 5.00 4.95 1.02 1.50 0.78 0.84 3.75 0.96
Sbobet 1.38 4.70 4.90 1.03 1.50 0.77 0.66 3.50 1.16
WewBet 1.45 4.33 4.71 1.01 1.50 0.79 0.93 4.00 0.87
18Bet 1.36 4.80 5.50 0.87 1.50 0.87 0.96 4.00 0.79
Pinnacle 1.40 5.41 5.42 0.94 1.50 0.85 0.87 3.75 0.92
HK
Asteras Tripolis
1
Kết thúc trận
0
Panathinaikos
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 4.40 2.90 1.97 0.92 -0.50 0.97 0.85 1.75 1.02
Ladbrokes 4.20 2.87 1.87 1.55 2.50 0.44
Bet365 5.00 3.00 1.91 0.95 -0.50 0.90 0.83 1.75 1.03
SNAI 4.75 3.20 1.75
William hill 4.50 2.88 1.91
Betway
Easybet 4.40 2.90 1.95 0.92 -0.50 0.98 0.85 1.75 1.03
Wade 4.75 3.10 1.87 0.95 -0.50 0.90 0.80 1.75 1.02
Mansion88 4.20 3.10 1.92 0.98 -0.50 0.92 0.84 1.75 1.04
Interwetten 4.90 3.05 1.90 0.85 -0.50 0.95 0.60 1.50 1.30
10Bet 4.35 3.00 1.95 0.89 -0.50 0.94 0.81 1.75 0.98
188Bet 4.40 2.90 1.97 0.93 -0.50 0.99 0.86 1.75 1.04
12Bet 4.35 3.15 1.88 1.02 -0.50 0.88 1.13 2.00 0.76
Sbobet 3.85 3.15 1.92 0.97 -0.50 0.93 0.85 1.75 1.03
WewBet 4.16 2.94 1.85 0.96 -0.50 0.94 0.84 1.75 1.04
18Bet 4.40 3.10 1.90 0.92 -0.50 0.88 0.81 1.75 1.00
Pinnacle 5.07 3.03 1.93 0.92 -0.50 0.92 0.82 1.75 1.02
HK
FC Utrecht (Youth)
1
Kết thúc trận
1
De Graafschap
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 3.05 3.35 2.02 0.88 -0.25 0.82 0.65 2.50 0.95
Crown 2.91 3.30 2.20 0.97 -0.25 0.91 1.01 2.75 0.85
Ladbrokes 3.00 3.25 2.05 0.70 2.50 1.00
Bet365 3.20 3.80 2.10 1.00 -0.25 0.85 0.98 2.75 0.88
SNAI 3.05 3.55 2.15
William hill 2.90 3.30 2.20 0.67 2.50 1.10
Betway
Easybet 2.90 3.30 2.18 0.96 -0.25 0.92 1.01 2.75 0.85
Wade 3.30 3.50 2.10 1.00 -0.25 0.85 0.95 2.75 0.90
Mansion88 3.00 3.25 2.19 0.98 -0.25 0.92 0.95 2.75 0.93
Interwetten 3.00 3.30 2.15 0.70 -0.50 0.95 0.65 2.50 1.05
10Bet 3.05 3.50 2.10 0.95 -0.25 0.87 0.90 2.75 0.88
188Bet 2.91 3.30 2.19 0.98 -0.25 0.92 1.02 2.75 0.86
12Bet 3.00 3.25 2.19 1.00 -0.25 0.90 0.96 2.75 0.92
Sbobet 3.00 3.30 2.15 1.05 -0.25 0.85 0.94 2.75 0.94
WewBet 2.90 3.44 2.06 0.98 -0.25 0.92 0.94 2.75 0.94
18Bet 3.05 3.60 2.15 0.96 -0.25 0.84 0.94 2.75 0.87
Pinnacle 3.29 3.78 2.15 1.02 -0.25 0.88 0.99 2.75 0.88
HK 3.20 3.55 1.87 0.62 2.50 1.15
Roda JC
1
Kết thúc trận
2
PEC Zwolle
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 3.10 3.40 1.98 0.92 -0.25 0.78 0.72 2.75 0.88
Crown 3.15 3.50 2.01 0.87 -0.50 1.01 1.02 3.00 0.84
Ladbrokes 3.30 3.40 1.91 0.60 2.50 1.20
Bet365 3.50 3.80 1.95 0.88 -0.50 0.98 1.00 3.00 0.85
SNAI 3.35 3.65 2.00
William hill 3.60 3.50 1.85 0.62 2.50 1.20
Betway
Easybet 3.10 3.50 1.99 0.87 -0.50 1.01 0.79 2.75 1.07
Wade 3.60 3.50 2.00 0.87 -0.50 0.98 1.02 3.00 0.80
Mansion88 3.40 3.35 1.96 0.95 -0.50 0.95 0.76 2.75 1.13
Interwetten 3.35 3.40 1.97 0.70 -0.50 0.95 0.60 2.50 1.10
10Bet 3.40 3.60 1.95 0.86 -0.50 0.97 1.01 3.00 0.78
188Bet 3.15 3.50 2.01 0.88 -0.50 1.02 1.03 3.00 0.85
12Bet 3.40 3.35 1.97 0.93 -0.50 0.97 1.04 3.00 0.84
Sbobet 3.35 3.40 1.97 0.91 -0.50 0.99 0.81 2.75 1.07
WewBet 3.23 3.65 1.82 0.95 -0.50 0.95 0.94 3.00 0.94
18Bet 3.40 3.70 1.95 0.85 -0.50 0.95 1.00 3.00 0.81
Pinnacle 3.61 3.86 2.01 0.88 -0.50 1.01 1.06 3.00 0.82
HK 3.50 3.65 1.75 0.71 -0.75 1.13 0.52 2.50 1.35
Jeunesse Molenbeek U21
1
Kết thúc trận
1
Deinze U21
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.37 4.85 5.40 0.78 1.25 0.98 0.87 3.50 0.89
Ladbrokes 1.36 4.60 6.50 0.36 2.50 2.00
Bet365 1.40 4.50 5.50 0.83 1.25 0.98 0.88 3.50 0.93
SNAI
William hill 1.44 4.20 5.50
Betway
Easybet 1.35 4.90 5.40 0.82 1.25 0.95 0.85 3.50 0.92
Wade 1.45 4.40 5.00
Mansion88 1.35 4.70 6.20 0.78 1.25 1.02 0.87 3.50 0.93
Interwetten
10Bet 1.42 4.30 5.25 0.83 1.25 0.86 0.83 3.50 0.86
188Bet 1.37 4.85 5.40 0.79 1.25 0.97 0.88 3.50 0.88
12Bet 1.35 4.70 6.20 0.78 1.25 1.02 0.87 3.50 0.93
Sbobet 1.46 4.00 4.80 0.74 1.00 1.06 0.87 3.50 0.93
WewBet 1.44 4.27 5.10 0.78 1.25 1.02 0.83 3.50 0.97
18Bet 1.39 4.80 6.00 0.81 1.25 0.96 0.87 3.50 0.90
Pinnacle 1.47 4.56 5.46 0.90 1.25 0.88 0.88 3.50 0.91
HK
Excelsior Virton U21
8
Kết thúc trận
1
FCV Dender EH U21
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.91 3.90 2.71 0.94 0.50 0.82 0.85 3.75 0.91
Ladbrokes 1.91 3.75 3.10 0.44 2.50 1.55
Bet365 1.83 4.00 3.10 0.88 0.50 0.93 0.90 3.75 0.90
SNAI
William hill 1.91 3.75 3.10
Betway
Easybet 1.89 3.90 2.70 0.94 0.50 0.83 0.94 3.75 0.83
Wade 1.87 3.75 3.13 0.91 0.50 0.88 0.88 3.75 0.91
Mansion88 1.95 3.70 2.96 0.95 0.50 0.85 0.92 3.75 0.88
Interwetten
10Bet 1.86 3.40 3.25 0.88 0.50 0.81 0.86 3.75 0.83
188Bet 1.91 3.90 2.71 0.95 0.50 0.75 0.86 3.75 0.84
12Bet 1.95 3.70 2.96 0.95 0.50 0.85 0.92 3.75 0.88
Sbobet 1.93 3.60 2.89 0.94 0.50 0.86 0.85 3.75 0.95
WewBet 1.97 3.74 2.87 0.97 0.50 0.83 0.84 3.75 0.96
18Bet 1.89 3.80 3.05 0.91 0.50 0.86 0.93 3.75 0.83
Pinnacle 1.84 3.69 3.69 0.84 0.50 0.95 0.90 3.75 0.88
HK
Westerlo U21
0
Kết thúc trận
3
Kortrijk U21
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.99 3.85 2.79 0.79 0.25 0.97 0.82 3.25 0.94
Ladbrokes 2.05 3.50 2.87 0.44 2.50 1.55
Bet365 2.10 3.25 3.00 0.85 0.25 0.95 0.85 3.25 0.95
SNAI
William hill 2.05 3.40 3.00
Betway
Easybet 1.97 3.90 2.80 0.79 0.25 0.99 0.85 3.25 0.92
Wade 2.05 3.50 2.88
Mansion88 2.05 3.55 2.67 0.91 0.25 0.89 0.82 3.25 0.98
Interwetten
10Bet 2.10 3.35 2.80 0.85 0.25 0.84 0.86 3.25 0.83
188Bet 1.99 3.85 2.79 0.80 0.25 0.96 0.83 3.25 0.93
12Bet 2.05 3.55 2.67 0.91 0.25 0.89 0.82 3.25 0.98
Sbobet 2.06 3.30 2.83 0.83 0.25 0.97 0.76 3.25 1.04
WewBet 2.08 3.47 2.79 0.87 0.25 0.93 0.94 3.25 0.86
18Bet 2.15 3.40 2.80 0.75 0.00 1.01 0.82 3.25 0.94
Pinnacle 2.16 3.54 2.94 0.90 0.25 0.88 0.92 3.25 0.86
HK
Audace Cerignola
1
Kết thúc trận
3
AC Monopoli
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.05 3.05 3.25 0.79 0.25 0.97 0.79 2.00 0.97
Ladbrokes 2.05 2.90 3.40 1.37 2.50 0.53
Bet365 1.95 2.90 3.90 1.00 0.50 0.80 0.98 2.00 0.83
SNAI 2.05 3.00 3.85
William hill 2.00 2.88 3.75 1.38 2.50 0.53
Betway
Easybet 2.05 3.10 3.30 0.82 0.25 0.98 0.82 2.00 0.98
Wade 2.05 2.90 3.50 0.80 0.25 1.00 0.85 2.00 0.93
Mansion88 2.06 3.00 3.30 0.81 0.25 1.03 0.83 2.00 0.99
Interwetten 2.05 2.95 3.55 0.50 1.50 1.30
10Bet 2.00 2.95 3.60 1.02 0.50 0.74 0.91 2.00 0.78
188Bet 2.05 3.05 3.25 0.80 0.25 0.96 0.80 2.00 0.96
12Bet 2.06 3.00 3.30 0.81 0.25 1.03 0.84 2.00 0.98
Sbobet 2.03 3.10 3.25 1.04 0.50 0.80 0.92 2.00 0.90
WewBet 2.09 2.93 3.31 0.81 0.25 1.03 0.83 2.00 0.99
18Bet 2.00 2.95 3.60 0.99 0.50 0.75 0.87 2.00 0.86
Pinnacle 2.07 3.01 3.72 0.77 0.25 1.04 0.81 2.00 0.98
HK
Udinese
1
Kết thúc trận
1
Verona
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 1.88 3.55 3.40 0.88 0.50 0.98 0.90 2.25 0.90
Crown 1.95 3.45 4.20 0.96 0.50 0.93 0.97 2.25 0.92
Ladbrokes 1.91 3.25 4.25 1.20 2.50 0.61
Bet365 1.91 3.40 4.20 0.93 0.50 0.97 0.97 2.25 0.93
SNAI 1.92 3.40 4.25
William hill 1.91 3.30 4.33 1.05 2.50 0.70
Betway
Easybet 1.93 3.50 4.20 0.96 0.50 0.96 0.97 2.25 0.93
Wade 1.83 3.10 4.33 0.93 0.50 0.95 0.93 2.25 0.95
Mansion88 1.96 3.25 4.45 0.96 0.50 0.98 0.98 2.25 0.94
Interwetten 2.00 3.30 4.10 1.00 0.50 0.80 1.15 2.50 0.67
10Bet 1.95 3.40 4.35 0.91 0.50 0.95 0.90 2.25 0.92
188Bet 1.95 3.45 4.20 0.97 0.50 0.97 0.98 2.25 0.94
12Bet 1.96 3.25 4.45 0.96 0.50 0.98 0.98 2.25 0.94
Sbobet 1.93 3.35 4.30 0.94 0.50 1.00 0.95 2.25 0.97
WewBet 1.95 3.53 4.07 0.97 0.50 0.97 1.00 2.25 0.92
18Bet 1.87 3.35 4.10 0.90 0.50 0.94 0.94 2.25 0.90
Pinnacle 1.94 3.46 4.54 0.94 0.50 0.98 0.94 2.25 0.96
HK 1.72 3.30 4.05 1.11 0.75 0.74 0.94 2.50 0.76
Derby County
0
Kết thúc trận
2
West Ham United
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 3.70 3.45 1.80 0.76 -0.75 1.04 0.83 2.50 0.87
Crown 4.00 3.55 1.83 1.07 -0.50 0.83 0.98 2.50 0.89
Ladbrokes 4.40 3.50 1.80 0.91 2.50 0.80
Bet365 4.50 3.60 1.80 0.83 -0.75 1.07 1.01 2.50 0.89
SNAI 4.25 3.60 1.80
William hill 4.33 3.40 1.73 0.91 2.50 0.80
Betway
Easybet 4.00 3.60 1.83 1.09 -0.50 0.83 1.00 2.50 0.92
Wade 4.33 3.50 1.73 0.83 -0.75 0.98 0.95 2.50 0.87
Mansion88 4.10 3.50 1.82 1.11 -0.50 0.82 0.98 2.50 0.92
Interwetten 4.50 3.60 1.80 0.65 -1.00 1.15 0.90 2.50 0.85
10Bet 4.45 3.60 1.80 1.05 -0.50 0.79 0.95 2.50 0.83
188Bet 4.00 3.55 1.82 1.09 -0.50 0.83 0.99 2.50 0.91
12Bet 4.10 3.50 1.82 1.08 -0.50 0.84 0.98 2.50 0.92
Sbobet 4.40 3.50 1.83 1.08 -0.50 0.84 1.03 2.50 0.87
WewBet 3.81 3.64 1.83 1.05 -0.50 0.85 0.95 2.50 0.93
18Bet 4.30 3.50 1.80 0.79 -0.75 1.05 0.95 2.50 0.87
Pinnacle 4.60 3.71 1.83 1.08 -0.50 0.83 1.01 2.50 0.87
HK 3.75 3.60 1.71 0.77 -0.75 1.04 0.80 2.50 0.90
Glentoran FC
2
Kết thúc trận
0
Crusaders
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.02 3.35 2.80 0.80 0.25 0.90 0.92 2.75 0.78
Ladbrokes 2.10 3.25 3.00 0.73 2.50 1.00
Bet365 2.10 3.20 3.25 0.85 0.25 0.95 0.98 2.75 0.83
SNAI 2.05 3.35 3.15
William hill 2.15 3.10 3.25 0.85 2.50 0.85
Betway
Easybet 2.00 3.40 2.80 0.80 0.25 0.90 0.95 2.75 0.76
Wade 2.10 3.50 3.30 0.89 0.25 1.00 0.93 2.50 0.93
Mansion88 2.04 3.40 2.92 0.87 0.25 0.89 0.75 2.50 1.01
Interwetten 2.10 3.30 3.05 0.85 2.50 0.80
10Bet 2.10 3.40 3.10 0.83 0.25 0.95 0.82 2.50 0.91
188Bet 2.02 3.35 2.80 0.81 0.25 0.89 0.93 2.75 0.77
12Bet 2.04 3.40 2.92 0.87 0.25 0.89 0.75 2.50 1.01
Sbobet 0.76 0.25 1.00 0.86 2.50 0.90
WewBet 2.21 3.22 2.79 0.97 0.25 0.87 1.00 2.75 0.82
18Bet 2.10 3.30 3.00 0.85 0.25 0.91 0.95 2.75 0.80
Pinnacle 2.15 3.61 3.30 0.87 0.25 0.98 0.87 2.50 0.96
HK
Carrick Rangers Reserves
2
Kết thúc trận
2
Portadown Reserves
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.04 4.10 2.40 0.70 0.00 1.00 0.73 4.00 0.97
Ladbrokes 2.15 3.80 2.55 0.20 2.50 3.20
Bet365 2.05 5.00 2.38 0.95 0.25 0.85 0.83 4.00 0.98
SNAI
William hill
Betway
Easybet 2.03 5.00 2.36 0.93 0.25 0.77 0.75 4.00 0.96
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet 1.90 4.35 2.60 0.93 0.50 0.77 0.88 4.25 0.82
188Bet 2.04 4.10 2.40 0.71 0.00 0.99 0.74 4.00 0.96
12Bet 0.74 0.00 1.02 0.76 4.00 1.00
Sbobet
WewBet
18Bet 2.05 5.00 2.35 0.94 0.25 0.81 0.95 4.25 0.78
Pinnacle 1.97 4.74 2.72 0.97 0.50 0.82 0.90 4.25 0.88
HK
Glentoran Reserves
2
Kết thúc trận
3
Newry City Reserves
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Castleview FC
1
Kết thúc trận
4
Cork City
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 41.00 19.00 1.02 0.95 -4.25 0.85 0.90 4.75 0.90
SNAI
William hill
Betway
Easybet 41.00 19.00 1.00 1.09 -4.00 0.71 0.88 4.75 0.89
Wade 26.00 9.50 1.03 0.80 4.75 0.98
Mansion88
Interwetten
10Bet 31.00 17.00 1.03 0.80 -4.00 0.90 0.85 5.00 0.84
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet 15.50 10.10 1.04 0.91 -4.25 0.89 0.77 4.50 1.03
18Bet 36.00 18.00 1.01 0.92 -4.25 0.82 0.86 4.75 0.86
Pinnacle 24.21 14.16 1.03 0.89 -3.75 0.82 0.77 4.75 0.94
HK
Villarreal
0
Kết thúc trận
1
Rayo Vallecano
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 1.70 3.60 4.20 0.96 0.75 0.90 0.92 2.50 0.88
Crown 1.79 3.75 4.65 1.03 0.75 0.87 0.97 2.50 0.92
Ladbrokes 1.75 3.60 4.60 0.87 2.50 0.83
Bet365 1.73 3.60 4.75 0.98 0.75 0.92 0.97 2.50 0.93
SNAI 1.80 3.60 4.50
William hill 1.75 3.60 4.75 0.91 2.50 0.80
Betway
Easybet 1.77 3.80 4.60 1.03 0.75 0.89 0.97 2.50 0.93
Wade 1.73 3.70 4.50 1.00 0.75 0.89 0.98 2.50 0.91
Mansion88 1.78 3.56 4.80 1.05 0.75 0.90 1.01 2.50 0.93
Interwetten 1.77 3.65 4.70 0.77 0.50 1.05 0.90 2.50 0.85
10Bet 1.76 3.70 4.85 0.99 0.75 0.88 0.93 2.50 0.90
188Bet 1.79 3.75 4.65 1.04 0.75 0.90 0.98 2.50 0.94
12Bet 1.80 3.60 4.85 1.04 0.75 0.90 1.01 2.50 0.91
Sbobet 1.84 3.45 4.60 1.05 0.75 0.89 1.06 2.50 0.86
WewBet 1.79 3.56 4.66 1.04 0.75 0.90 1.02 2.50 0.90
18Bet 1.71 3.60 4.70 0.95 0.75 0.89 0.94 2.50 0.90
Pinnacle 1.77 3.79 5.14 0.99 0.75 0.93 0.99 2.50 0.92
HK 1.56 3.65 4.65 0.90 0.75 0.92 0.76 2.50 0.94
Barracas Central
0
Kết thúc trận
1
Godoy Cruz Antonio Tomba
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 2.55 3.15 2.55 0.90 0.00 0.90 0.94 2.25 0.76
Crown 2.54 3.15 2.72 0.86 0.00 1.04 1.07 2.25 0.80
Ladbrokes 2.50 2.87 2.70 1.30 2.50 0.53
Bet365 2.70 3.10 2.80 0.85 0.00 1.00 1.05 2.25 0.80
SNAI 2.85 3.00 2.50
William hill 2.75 3.00 2.70 1.38 2.50 0.53
Betway
Easybet 2.50 3.20 2.70 0.86 0.00 1.04 1.07 2.25 0.81
Wade 2.70 3.10 2.75 0.91 0.00 0.93 1.06 2.25 0.80
Mansion88 2.59 2.95 2.82 0.88 0.00 1.04 1.11 2.25 0.80
Interwetten 2.70 3.00 2.60 0.90 0.00 0.80 1.20 2.50 0.60
10Bet 2.65 3.00 2.80 0.86 0.00 0.97 1.04 2.25 0.76
188Bet 2.54 3.15 2.72 0.87 0.00 1.05 1.08 2.25 0.82
12Bet 2.59 2.95 2.82 0.88 0.00 1.04 1.11 2.25 0.80
Sbobet 2.59 2.84 2.93 0.84 0.00 1.08 0.83 2.00 1.07
WewBet 2.48 3.14 2.78 0.84 0.00 1.08 1.07 2.25 0.83
18Bet 2.65 3.05 2.75 0.84 0.00 0.99 1.04 2.25 0.80
Pinnacle 2.73 3.17 2.85 0.90 0.00 0.99 1.06 2.25 0.82
HK 2.56 2.87 2.56 1.22 2.50 0.58
Real Zaragoza
0
Kết thúc trận
0
Ponferradina
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 1.76 3.35 4.10 0.76 0.50 1.04 0.84 2.00 0.86
Crown 1.75 3.10 5.30 1.00 0.75 0.90 0.90 2.00 0.97
Ladbrokes 1.70 3.10 5.00 1.45 2.50 0.50
Bet365 1.75 3.30 5.25 1.05 0.75 0.80 0.90 2.00 0.95
SNAI 1.80 3.15 4.75
William hill 1.80 3.25 4.80 1.50 2.50 0.50
Betway
Easybet 1.75 3.10 5.30 1.02 0.75 0.92 0.92 2.00 1.00
Wade 1.73 3.20 5.25 1.02 0.75 0.80 0.93 2.00 0.93
Mansion88 1.79 3.45 4.30 0.79 0.50 1.14 0.94 2.00 0.96
Interwetten 1.80 3.20 4.70 0.80 0.50 0.90 1.40 2.50 0.50
10Bet 1.76 3.25 5.25 1.06 0.75 0.79 0.89 2.00 0.89
188Bet 1.75 3.10 5.30 1.01 0.75 0.91 0.91 2.00 0.99
12Bet 1.79 3.45 4.30 1.02 0.75 0.90 0.94 2.00 0.96
Sbobet 1.79 3.40 4.80 1.07 0.75 0.85 0.98 2.00 0.92
WewBet 1.78 3.36 4.29 1.09 0.75 0.83 0.98 2.00 0.92
18Bet 1.70 3.20 5.00 1.04 0.75 0.80 0.89 2.00 0.94
Pinnacle 1.81 3.25 5.66 0.81 0.50 1.09 0.92 2.00 0.95
HK 1.63 3.15 5.00 1.29 2.50 0.55
Vitoria Guimaraes
2
Kết thúc trận
1
GD Chaves
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 1.94 3.25 3.55 0.94 0.50 0.86 0.87 2.25 0.83
Crown 1.94 3.25 3.85 0.94 0.50 0.95 1.02 2.25 0.85
Ladbrokes 1.91 3.25 4.25 1.25 2.50 0.57
Bet365 1.91 3.40 4.20 0.93 0.50 0.93 1.00 2.25 0.85
SNAI 1.95 3.25 4.00
William hill 1.91 3.20 4.33 1.25 2.50 0.60
Betway
Easybet 1.92 3.30 3.80 0.95 0.50 0.95 1.02 2.25 0.86
Wade 1.87 3.25 4.00 0.95 0.50 0.93 1.00 2.25 0.85
Mansion88 1.98 3.20 3.80 0.98 0.50 0.94 1.06 2.25 0.84
Interwetten 1.95 3.35 4.10 1.10 0.50 0.73 1.20 2.50 0.63
10Bet 1.95 3.20 4.10 0.94 0.50 0.88 0.94 2.25 0.84
188Bet 1.94 3.25 3.85 0.96 0.50 0.96 1.03 2.25 0.87
12Bet 1.97 3.25 3.80 0.97 0.50 0.95 1.03 2.25 0.87
Sbobet 1.99 3.20 4.00 1.00 0.50 0.92 1.03 2.25 0.87
WewBet 1.94 3.27 3.75 0.96 0.50 0.96 1.06 2.25 0.84
18Bet 1.95 3.30 4.00 0.93 0.50 0.92 1.00 2.25 0.84
Pinnacle 1.96 3.38 4.46 0.96 0.50 0.94 1.01 2.25 0.88
HK 1.85 3.15 3.75 0.69 0.25 1.16 1.15 2.50 0.62
Botafogo PB
2
Kết thúc trận
0
Auto Esporte Clube PB
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.21 4.65 9.10 0.82 1.50 0.88 1.00 2.50 0.70
Ladbrokes 1.22 4.75 15.00 1.05 2.50 0.70
Bet365 1.29 4.75 9.00 0.90 1.50 0.90 0.95 2.50 0.85
SNAI
William hill 1.29 4.33 10.00 1.00 2.50 0.73
Betway
Easybet 1.19 4.70 9.10 0.83 1.50 0.98 1.15 2.50 0.68
Wade 1.25 4.75 9.50 0.85 1.50 0.91 0.93 2.75 0.83
Mansion88 1.27 3.85 9.50 0.93 1.50 0.83 0.93 2.50 0.83
Interwetten 1.30 4.70 9.50 0.80 2.50 0.85
10Bet 1.27 4.80 9.25 0.76 1.25 0.94 0.93 2.50 0.77
188Bet 1.21 4.65 9.10 0.84 1.50 0.86 1.01 2.50 0.69
12Bet 1.29 4.55 8.10 0.95 1.50 0.85 0.97 2.50 0.83
Sbobet 1.26 4.80 7.20 0.94 1.50 0.86 1.02 2.50 0.78
WewBet 1.19 4.07 7.55 0.79 1.50 0.97 0.84 2.50 0.92
18Bet 1.28 4.30 9.50 0.97 1.50 0.80 0.93 2.50 0.83
Pinnacle 1.26 4.70 10.27 0.79 1.25 0.96 0.94 2.50 0.80
HK
Molynes United
0
Kết thúc trận
2
Cavalier FC
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 5.50 3.90 1.46 0.93 -1.00 0.89 0.74 2.25 1.06
Ladbrokes 6.50 3.70 1.44 0.95 2.50 0.75
Bet365 5.50 4.20 1.45 1.00 -1.00 0.80 0.98 2.50 0.83
SNAI 6.25 3.70 1.45
William hill 7.00 3.70 1.44 1.00 2.50 0.73
Betway
Easybet 5.50 3.90 1.44 0.94 -1.00 0.90 0.80 2.25 1.06
Wade 6.50 3.75 1.45 0.91 -1.00 0.87 1.00 2.50 0.78
Mansion88 5.40 3.80 1.49 0.90 -1.00 0.90 0.70 2.25 1.11
Interwetten 7.00 4.10 1.42 0.85 2.50 0.80
10Bet 6.00 3.75 1.46 0.86 -1.00 0.83 0.94 2.50 0.76
188Bet 5.50 3.90 1.46 0.95 -1.00 0.89 0.75 2.25 1.07
12Bet 5.40 3.80 1.49 0.90 -1.00 0.90 0.70 2.25 1.11
Sbobet 4.80 3.90 1.48 0.95 -1.00 0.85 0.68 2.25 1.13
WewBet 4.57 3.44 1.62 0.79 -1.00 1.05 0.69 2.25 1.14
18Bet 6.50 4.00 1.46 0.91 -1.00 0.86 0.98 2.50 0.79
Pinnacle 6.85 3.61 1.47 0.88 -1.00 0.85 0.99 2.50 0.76
HK
Olimpia Asuncion
2
Kết thúc trận
1
Sportivo Luqueno
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.30 5.00 7.50 0.89 1.50 0.97 1.02 3.00 0.82
Ladbrokes 1.28 4.80 9.50 0.57 2.50 1.25
Bet365 1.33 5.00 9.00 0.88 1.50 0.93 0.98 3.00 0.83
SNAI 1.27 5.25 8.75
William hill 1.25 5.00 9.50 0.57 2.50 1.30
Betway
Easybet 1.28 5.00 7.50 0.89 1.50 0.97 1.02 3.00 0.82
Wade 1.29 5.00 10.00 0.88 1.50 0.93 0.95 3.00 0.85
Mansion88 1.29 5.10 6.40 0.92 1.50 0.92 0.92 3.00 0.90
Interwetten 1.30 5.00 8.25 0.60 2.50 1.10
10Bet 1.28 5.25 7.75 0.86 1.50 0.87 0.91 3.00 0.78
188Bet 1.30 5.00 7.50 0.90 1.50 0.98 1.03 3.00 0.83
12Bet 1.29 5.10 6.40 0.94 1.50 0.90 0.92 3.00 0.90
Sbobet 1.29 5.60 6.20 0.89 1.50 0.95 0.86 3.00 0.96
WewBet 1.34 4.40 6.70 0.93 1.50 0.91 0.97 3.00 0.85
18Bet 1.29 4.40 8.75 0.92 1.50 0.88 0.98 3.00 0.82
Pinnacle 1.31 5.62 10.13 0.94 1.50 0.94 1.03 3.00 0.85
HK
Sao Paulo Crystal FC
2
Kết thúc trận
1
Queimadense PB
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.72 3.10 4.05 0.96 0.75 0.74 0.79 2.00 0.91
Ladbrokes 1.75 3.10 3.80 1.30 2.50 0.57
Bet365 1.75 3.50 3.80 0.80 0.50 1.00 0.98 2.25 0.83
SNAI
William hill 1.67 3.20 5.00 1.50 2.50 0.50
Betway
Easybet 1.70 3.10 4.00 0.96 0.75 0.85 0.88 2.00 0.89
Wade 1.65 3.25 4.80 0.98 0.75 0.78 0.80 2.00 0.95
Mansion88 1.76 3.15 3.80 0.76 0.50 1.00 0.90 2.00 0.86
Interwetten 1.75 3.20 4.50 1.20 2.50 0.55
10Bet 1.71 3.30 4.20 0.95 0.75 0.75 0.77 2.00 0.92
188Bet 1.72 3.10 4.05 0.97 0.75 0.73 0.80 2.00 0.90
12Bet 1.72 3.15 4.50 1.01 0.75 0.79 0.84 2.00 0.96
Sbobet 1.74 3.10 4.10 1.03 0.75 0.77 0.91 2.00 0.89
WewBet 1.58 2.82 3.99 1.00 0.75 0.76 0.88 2.00 0.88
18Bet 1.76 3.35 3.80 0.77 0.50 0.99 0.95 2.25 0.80
Pinnacle 1.72 3.46 4.23 0.96 0.75 0.79 1.01 2.25 0.75
HK
Banfield
0
Kết thúc trận
0
Union Santa Fe
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 2.24 3.00 3.00 1.04 0.25 0.76 0.90 2.00 0.80
Crown 2.47 2.95 2.95 1.07 0.25 0.83 0.99 2.00 0.88
Ladbrokes 2.37 2.80 2.90 1.50 2.50 0.44
Bet365 2.50 3.10 3.00 0.75 0.00 1.13 0.98 2.00 0.88
SNAI 2.50 2.90 3.00
William hill 2.50 2.88 3.10
Betway
Easybet 2.49 3.00 2.90 1.11 0.25 0.80 0.99 2.00 0.89
Wade 2.50 3.00 3.10 1.10 0.25 0.75 0.95 2.00 0.89
Mansion88 2.58 2.82 2.96 1.13 0.25 0.80 1.08 2.00 0.82
Interwetten 2.45 2.90 2.95 0.60 0.00 1.20 0.47 1.50 1.40
10Bet 2.55 2.90 3.00 0.76 0.00 1.09 0.95 2.00 0.84
188Bet 2.51 2.95 2.91 1.08 0.25 0.84 1.00 2.00 0.90
12Bet 2.58 2.82 2.96 1.13 0.25 0.80 1.06 2.00 0.84
Sbobet 2.55 2.95 2.86 1.07 0.25 0.85 1.00 2.00 0.90
WewBet 2.47 3.01 2.91 1.12 0.25 0.81 1.00 2.00 0.90
18Bet 2.45 3.05 2.95 1.07 0.25 0.72 0.96 2.00 0.86
Pinnacle 2.57 3.02 3.19 1.16 0.25 0.76 0.95 2.00 0.91
HK 2.24 2.82 3.05 1.04 0.25 0.77 1.43 2.50 0.49
Vasco da Gama
1
Kết thúc trận
2
Volta Redonda
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.40 3.80 5.80 0.65 1.00 1.05 0.78 2.25 0.92
Ladbrokes 1.44 3.70 6.50 1.05 2.50 0.70
Bet365 1.44 4.20 6.50 1.05 1.25 0.80 0.80 2.25 1.05
SNAI 1.43 3.90 7.00
William hill 1.40 3.80 7.50 1.10 2.50 0.67
Betway
Easybet 1.38 3.80 5.80 0.73 1.00 0.95 0.77 2.25 0.91
Wade 1.40 3.80 7.00 0.80 1.00 1.02 0.80 2.25 1.02
Mansion88 1.45 3.85 6.00 0.77 1.00 1.03 0.84 2.25 0.96
Interwetten 1.50 3.85 6.50 0.90 1.00 0.80 1.30 2.50 0.55
10Bet 1.45 3.90 6.75 0.81 1.00 0.98 0.99 2.50 0.76
188Bet 1.40 3.80 5.80 0.74 1.00 0.96 0.78 2.25 0.92
12Bet 1.44 3.80 6.10 0.77 1.00 1.03 0.89 2.25 0.91
Sbobet 1.51 3.75 5.40 0.92 1.00 0.92 0.79 2.25 1.03
WewBet 1.50 3.57 5.70 0.79 1.00 1.05 0.85 2.25 0.97
18Bet 1.38 4.20 8.25 1.04 1.25 0.80 0.80 2.25 1.04
Pinnacle 1.45 4.09 8.16 0.81 1.00 1.06 0.81 2.25 1.04
HK
Nautico
0
Kết thúc trận
0
Porto PE
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 1.29 4.75 8.50 0.85 1.50 0.95 0.80 3.00 1.00
SNAI
William hill 1.17 5.50 13.00 0.73 2.50 1.00
Betway
Easybet 1.27 4.80 8.50 0.84 1.50 0.89 0.76 3.00 0.99
Wade 1.33 4.33 8.50 0.83 1.50 0.98 0.95 2.75 0.83
Mansion88 1.05 1.50 0.75 0.80 2.75 1.00
Interwetten 1.37 4.50 7.00 0.85 2.50 0.80
10Bet 1.32 4.50 7.50 0.94 1.50 0.76 0.90 3.00 0.79
188Bet
12Bet 1.08 1.50 0.72 0.82 2.75 0.98
Sbobet 0.85 1.25 0.85 0.85 2.75 0.85
WewBet 1.23 4.15 6.25 1.00 1.75 0.76 1.03 3.25 0.73
18Bet 1.28 4.80 8.50 0.83 1.50 0.91 0.78 3.00 0.97
Pinnacle 1.31 4.35 7.04 0.92 1.50 0.77 0.90 3.00 0.79
HK
Novo Hamburgo RS
0
Kết thúc trận
0
Juventude
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 3.30 2.83 2.03 0.86 -0.25 0.84 1.04 2.00 0.66
Ladbrokes 3.60 2.80 2.10 1.55 2.50 0.44
Bet365 3.25 3.00 2.10 0.93 -0.25 0.88 1.03 2.00 0.78
SNAI
William hill 3.40 2.88 2.15 1.50 2.50 0.50
Betway
Easybet 3.30 2.80 2.01 0.86 -0.25 0.87 1.17 2.00 0.64
Wade 3.75 2.88 2.15 0.93 -0.25 0.89 1.02 2.00 0.78
Mansion88 3.70 2.83 1.99 1.02 -0.25 0.78 1.01 2.00 0.79
Interwetten 3.40 2.90 2.15 1.30 2.50 0.50
10Bet 3.40 2.70 2.20 0.84 -0.25 0.85 0.92 2.00 0.78
188Bet 3.30 2.83 2.03 0.87 -0.25 0.83 1.05 2.00 0.65
12Bet 3.75 2.80 2.00 1.02 -0.25 0.78 1.05 2.00 0.75
Sbobet 3.00 2.90 2.16 0.95 -0.25 0.85 1.08 2.00 0.72
WewBet 3.07 2.62 2.02 0.93 -0.25 0.83 1.03 2.00 0.73
18Bet 3.30 2.90 2.10 0.94 -0.25 0.80 1.00 2.00 0.76
Pinnacle 3.76 2.63 2.28 0.88 -0.25 0.90 0.91 2.00 0.88
HK
Club Necaxa (w)
0
Kết thúc trận
6
Club America (w)
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 19.00 9.00 1.08 1.00 -2.75 0.80 0.90 3.75 0.90
SNAI 18.00 9.25 1.05
William hill 21.00 7.50 1.05
Betway
Easybet 0.76 -3.00 0.91 0.88 3.75 0.88
Wade 21.00 8.00 1.06 0.93 -2.75 0.85 0.91 3.75 0.87
Mansion88 14.00 10.00 1.06 1.22 -2.50 0.62 0.64 3.50 1.19
Interwetten 28.00 11.00 1.04 0.85 3.50 0.80
10Bet 23.00 10.00 1.07 0.83 -2.75 0.86 0.89 3.75 0.81
188Bet
12Bet 13.00 10.00 1.06 1.14 -2.50 0.67 0.62 3.50 1.21
Sbobet 26.00 5.80 1.07 1.17 -2.50 0.65 0.68 3.50 1.13
WewBet 12.00 6.95 1.11 1.21 -2.50 0.66 0.70 3.50 1.13
18Bet 19.00 9.00 1.07 0.77 -3.00 0.92 0.87 3.75 0.87
Pinnacle 27.97 11.38 1.09 0.92 -2.75 0.93 0.96 3.75 0.88
HK
Harbour View FC
0
Kết thúc trận
1
Arnett Gardens
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.52 2.92 2.63 0.87 0.00 0.95 0.82 2.00 0.98
Ladbrokes 2.40 2.87 2.80 1.35 2.50 0.53
Bet365 2.45 2.90 2.75 0.80 0.00 1.00 0.80 2.00 1.00
SNAI 2.45 2.85 2.75
William hill 2.45 2.88 2.80 1.38 2.50 0.53
Betway
Easybet 2.50 2.90 2.60 0.87 0.00 0.97 0.86 2.00 0.98
Wade 2.55 2.88 2.80 0.83 0.00 0.95 0.75 2.00 1.02
Mansion88 2.53 2.87 2.66 0.87 0.00 0.93 0.90 2.00 0.90
Interwetten 2.50 2.95 2.70 1.20 2.50 0.55
10Bet 2.50 2.85 2.65 0.78 0.00 0.92 0.99 2.25 0.72
188Bet 2.52 2.92 2.63 0.88 0.00 0.96 0.81 2.00 1.01
12Bet 2.46 2.90 2.71 0.81 0.00 0.99 0.87 2.00 0.93
Sbobet 2.32 3.05 2.63 0.78 0.00 1.02 1.07 2.25 0.73
WewBet 2.55 2.84 2.65 0.88 0.00 0.96 0.91 2.00 0.91
18Bet 2.45 2.90 2.65 0.81 0.00 0.96 0.82 2.00 0.95
Pinnacle 2.61 2.79 2.75 0.82 0.00 0.92 1.00 2.25 0.76
HK
Tigres (w)
2
Kết thúc trận
0
Toluca (w)
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.02 11.50 19.50 0.90 3.25 0.86 0.68 4.00 1.08
Ladbrokes 1.05 13.00 51.00 0.15 2.50 4.00
Bet365 1.03 13.00 51.00 0.98 3.50 0.83 1.00 4.50 0.80
SNAI 1.04 9.50 28.00
William hill 1.03 8.50 34.00
Betway
Easybet 1.00 11.50 19.00 0.89 3.25 0.85 0.68 4.00 1.06
Wade 1.04 9.50 22.00 0.83 3.00 0.95 0.87 4.25 0.91
Mansion88 0.80 3.25 1.00 0.68 4.00 1.13
Interwetten 1.02 14.00 27.00 0.40 3.50 1.60
10Bet 1.04 14.00 26.00 0.80 3.25 0.89 0.83 4.25 0.86
188Bet 1.02 11.50 19.50 0.90 3.25 0.86 0.69 4.00 1.07
12Bet 0.81 3.25 0.99 0.65 4.00 1.17
Sbobet 0.79 3.25 1.01 0.80 4.25 1.00
WewBet 0.87 3.25 0.97 0.74 4.00 1.08
18Bet 1.03 14.00 35.00 0.88 3.25 0.88 0.89 4.25 0.87
Pinnacle 1.03 17.63 49.06 0.93 3.25 0.92 0.96 4.25 0.88
HK
Atletico Tucuman Reserve
0
Kết thúc trận
1
Boca Juniors Reserve
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 3.70 3.35 1.81 0.70 -0.75 1.06 0.85 2.25 0.91
Ladbrokes 4.33 3.25 1.75 1.05 2.50 0.67
Bet365 3.80 3.40 1.80 0.98 -0.50 0.83 0.90 2.25 0.90
SNAI
William hill 4.20 3.10 1.83 1.20 2.50 0.62
Betway
Easybet 3.70 3.40 1.79 0.71 -0.75 1.10 0.83 2.25 0.94
Wade 4.00 3.30 1.83 0.93 -0.50 0.85 0.80 2.25 0.98
Mansion88 3.95 3.35 1.76 0.80 -0.75 1.00 0.82 2.25 0.98
Interwetten 4.25 3.20 1.85 0.95 2.50 0.70
10Bet 3.75 3.35 1.80 0.90 -0.50 0.79 0.76 2.25 0.94
188Bet 3.70 3.35 1.81 0.72 -0.75 1.04 0.81 2.25 0.95
12Bet 3.95 3.30 1.77 0.77 -0.75 1.03 0.87 2.25 0.93
Sbobet 3.65 3.40 1.75 0.77 -0.75 1.03 0.82 2.25 0.98
WewBet 4.05 3.36 1.73 0.81 -0.75 1.03 0.83 2.25 0.99
18Bet 3.80 3.40 1.80 0.96 -0.50 0.81 0.88 2.25 0.88
Pinnacle 3.94 3.42 1.85 0.93 -0.50 0.85 1.00 2.50 0.80
HK
Deportiva Once Caldas
1
Kết thúc trận
1
Deportes Tolima
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 2.20 2.87 2.90 0.92 0.25 0.78 0.86 2.00 0.74
Crown 2.29 2.79 3.25 0.94 0.25 0.94 0.84 1.75 1.02
Ladbrokes 2.15 2.75 3.40 1.55 2.50 0.44
Bet365 2.25 2.90 3.80 0.88 0.25 0.93 0.78 1.75 1.03
SNAI 2.20 2.80 3.55
William hill 2.20 2.70 3.60 1.50 2.50 0.50
Betway
Easybet 2.27 2.80 3.20 0.94 0.25 0.94 0.84 1.75 1.02
Wade 2.30 2.88 3.50 0.91 0.25 0.91 0.78 1.75 1.08
Mansion88 2.26 2.77 3.35 0.94 0.25 0.94 0.83 1.75 1.03
Interwetten 2.15 2.90 3.60 0.55 1.50 1.30
10Bet 2.25 2.70 3.55 0.89 0.25 0.89 0.75 1.75 0.99
188Bet 2.29 2.79 3.25 0.95 0.25 0.95 0.85 1.75 1.03
12Bet 2.18 2.78 3.30 0.92 0.25 0.92 0.81 1.75 1.01
Sbobet 2.20 2.78 3.25 0.98 0.25 0.86 0.84 1.75 0.98
WewBet 2.20 2.73 3.22 0.93 0.25 0.91 0.78 1.75 1.04
18Bet 2.15 2.75 3.70 0.86 0.25 0.88 0.76 1.75 0.99
Pinnacle 2.34 2.81 3.99 0.94 0.25 0.94 0.85 1.75 1.03
HK
Mazatlan FC (w)
1
Kết thúc trận
3
Cruz Azul (w)
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 8.30 5.00 1.25 0.94 -1.50 0.82 0.92 3.00 0.84
Ladbrokes 10.00 5.00 1.25 0.53 2.50 1.30
Bet365 8.00 5.50 1.25 0.83 -1.75 0.98 1.00 3.00 0.80
SNAI 8.75 5.25 1.24
William hill 9.50 4.80 1.22 0.62 2.50 1.20
Betway
Easybet 8.30 5.00 1.23 0.92 -1.50 0.82 0.90 3.00 0.84
Wade 10.00 5.25 1.22 0.80 -1.75 1.00 0.98 3.00 0.80
Mansion88 9.00 5.20 1.23 0.99 -1.50 0.81 0.92 3.00 0.88
Interwetten 11.50 5.25 1.23 0.55 2.50 1.20
10Bet 8.00 5.25 1.25 0.95 -1.50 0.75 0.94 3.00 0.76
188Bet 8.30 5.00 1.25 0.93 -1.50 0.83 0.91 3.00 0.85
12Bet 8.50 5.20 1.24 0.97 -1.50 0.83 1.00 3.00 0.80
Sbobet 7.00 5.40 1.24 1.03 -1.50 0.77 0.94 3.00 0.86
WewBet 7.20 4.53 1.31 1.05 -1.50 0.79 0.89 3.00 0.93
18Bet 8.00 5.50 1.25 0.95 -1.50 0.79 0.96 3.00 0.79
Pinnacle 10.06 5.86 1.27 0.82 -1.75 1.04 0.98 3.00 0.85
HK
Chandigarh Football Academy
5
Kết thúc trận
0
Himachal Pradesh
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Lakshadweep
4
Kết thúc trận
2
Jharkhand FA
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Barito Putera
1
Kết thúc trận
2
PSS Sleman
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.49 3.05 2.70 0.83 0.00 0.99 0.84 2.00 0.96
Ladbrokes 2.50 2.90 2.65 1.30 2.50 0.57
Bet365 2.55 2.88 2.70 0.70 0.00 0.98 0.88 2.00 0.93
SNAI 2.40 3.00 2.80
William hill 2.40 2.88 2.88 1.30 2.50 0.57
Betway
Easybet 2.50 3.00 2.70 0.86 0.00 1.04 1.10 2.25 0.78
Wade 2.45 2.90 2.70 0.83 0.00 0.95 1.05 2.25 0.75
Mansion88 2.43 3.00 2.67 1.20 0.25 0.67 0.95 2.25 0.87
Interwetten 2.45 3.10 2.80 1.10 2.50 0.60
10Bet 2.50 2.95 2.70 0.79 0.00 0.94 0.98 2.25 0.73
188Bet 2.50 3.00 2.72 0.85 0.00 1.03 0.86 2.00 1.00
12Bet 2.52 2.99 2.57 0.90 0.00 0.94 0.89 2.00 0.93
Sbobet 2.60 2.90 2.56 0.93 0.00 0.91 1.13 2.25 0.70
WewBet 2.60 2.97 2.49 0.97 0.00 0.87 1.03 2.25 0.79
18Bet 2.55 3.00 2.80 0.84 0.00 0.93 0.80 2.00 0.96
Pinnacle 2.48 2.98 2.74 0.78 0.00 0.97 0.90 2.25 0.84
HK
All Manipur FA
0
Kết thúc trận
1
Punjab FA
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes 1.60 3.90 4.40 0.44 2.50 1.55
Bet365 1.67 3.60 4.20 0.88 0.75 0.98 1.03 3.25 0.83
SNAI
William hill
Betway
Easybet 1.67 3.60 4.20 0.86 0.75 0.99 0.91 3.00 0.93
Wade 1.50 4.10 4.75 0.90 1.00 0.80 0.98 3.25 0.80
Mansion88
Interwetten 1.60 4.30 4.00
10Bet 1.55 4.75 3.55 0.89 1.00 0.80 0.93 3.25 0.76
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet 1.69 3.62 3.62 0.86 0.75 0.84 0.69 3.00 1.01
18Bet 1.59 4.70 3.60 0.75 0.75 1.03 0.97 3.25 0.79
Pinnacle 1.59 4.94 3.65 0.92 1.00 0.83 0.96 3.25 0.79
HK
Azampur FC Uttara
1
Kết thúc trận
2
Rahmatgonj MFS
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 9.20 5.60 1.16 1.00 -1.75 0.70 0.81 3.00 0.89
Ladbrokes
Bet365 10.00 5.50 1.20 0.90 -2.00 0.90 0.83 3.00 0.98
SNAI
William hill
Betway
Easybet 15.00 6.50 1.12 0.93 -2.25 0.83 0.88 3.25 0.88
Wade 12.00 5.50 1.17 0.83 -2.50 0.93 0.98 3.50 0.80
Mansion88 12.00 4.80 1.17
Interwetten 14.00 6.50 1.16 0.53 2.50 1.25
10Bet 20.00 8.75 1.09 0.82 -2.50 0.87 0.93 3.50 0.77
188Bet 9.20 5.60 1.16 0.99 -1.75 0.71 0.71 3.00 0.99
12Bet 12.00 4.70 1.17
Sbobet
WewBet 12.30 6.20 1.13 0.80 -2.00 0.96 0.80 3.00 0.96
18Bet 17.00 7.00 1.14 0.79 -2.25 0.96 0.93 3.25 0.82
Pinnacle 19.48 8.50 1.06 0.91 -2.50 0.76 0.85 3.50 0.81
HK
PSIS Semarang
1
Kết thúc trận
3
Persib Bandung
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 4.45 3.10 1.80 0.80 -0.75 1.02 0.88 2.00 0.92
Ladbrokes 4.60 3.10 1.75 1.45 2.50 0.50
Bet365 4.75 3.00 1.80 0.98 -0.50 0.83 0.90 2.00 0.90
SNAI 4.00 3.40 1.75
William hill 4.00 3.25 1.80 1.30 2.50 0.57
Betway
Easybet 4.50 3.10 1.80 0.78 -0.75 1.08 0.90 2.00 0.94
Wade 4.10 3.10 1.80 0.95 -0.50 0.83 0.98 2.25 0.80
Mansion88 4.10 3.35 1.74 1.11 -0.50 0.74 1.04 2.25 0.78
Interwetten 4.60 3.20 1.78 0.43 1.50 1.50
10Bet 4.25 3.20 1.80 0.95 -0.50 0.79 0.86 2.00 0.83
188Bet 4.45 3.10 1.80 1.05 -0.50 0.79 0.89 2.00 0.93
12Bet 4.10 3.35 1.74 0.84 -0.75 1.00 1.07 2.25 0.75
Sbobet 3.80 3.40 1.78 1.04 -0.50 0.80 0.94 2.00 0.88
WewBet 4.81 3.21 1.66 0.87 -0.75 0.97 0.84 2.00 0.98
18Bet 4.50 3.15 1.83 1.02 -0.50 0.76 0.84 2.00 0.93
Pinnacle 4.38 3.05 1.82 0.92 -0.50 0.82 0.87 2.00 0.87
HK
Kheybar Khorramabad
0
Kết thúc trận
0
Saipa
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI 2.25 2.20 4.50
William hill
Betway
Easybet
Wade 2.25 2.63 3.80 0.88 0.25 0.91 0.88 1.50 0.91
Mansion88
Interwetten 2.25 2.25 4.50 0.75 1.50 0.90
10Bet 2.25 2.15 4.40 0.84 0.25 0.85 0.82 1.50 0.87
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 2.25 2.40 4.90 0.79 0.25 0.99 0.83 1.50 0.94
Pinnacle 2.31 2.19 4.62 0.85 0.25 0.88 0.85 1.50 0.89
HK
Kustosija
0
Kết thúc trận
3
NK Jarun
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Scotland (w) U16
1
Kết thúc trận
0
Poland (w) U16
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Darya Babol
1
Kết thúc trận
1
Van Pars Isfahan
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 2.60 2.40 3.20 0.75 0.00 1.05 0.90 1.75 0.90
SNAI
William hill
Betway
Easybet 2.60 2.40 3.20 0.73 0.00 1.09 0.91 1.75 0.88
Wade 2.55 2.75 2.90 0.72 0.00 0.97 0.83 1.75 0.83
Mansion88 2.74 2.35 3.05
Interwetten
10Bet 2.60 2.30 3.00 0.71 0.00 1.00 0.91 1.75 0.79
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet 2.52 2.66 2.86 1.16 0.25 0.66 0.69 1.50 1.12
18Bet 2.60 2.55 3.15 0.76 0.00 1.00 0.90 1.75 0.86
Pinnacle 2.75 2.36 3.14 0.75 0.00 1.01 0.96 1.75 0.79
HK
Fajr Sepasi
1
Kết thúc trận
1
Esteghlal Khozestan
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI 2.30 2.40 3.80
William hill
Betway
Easybet
Wade 2.38 2.60 3.60 0.93 0.25 0.80 0.91 1.50 0.89
Mansion88
Interwetten 2.35 2.35 3.90 0.75 1.50 0.90
10Bet 2.30 2.35 3.60 0.91 0.25 0.78 0.85 1.50 0.84
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 2.40 2.45 3.90 0.97 0.25 0.80 0.88 1.50 0.88
Pinnacle 2.36 2.43 3.71 0.94 0.25 0.80 0.87 1.50 0.87
HK
Khooshe Talaee Sana Saveh
1
Kết thúc trận
0
Khalij Fars Mahshahr
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 3.00 2.30 2.88
SNAI 2.65 2.20 3.40
William hill 3.00 2.30 2.88
Betway
Easybet 3.00 2.30 2.70 1.09 0.25 0.71 0.99 1.75 0.79
Wade 2.70 2.30 3.25 0.70 0.00 1.10 0.80 1.50 0.98
Mansion88 0.66 0.00 1.16 0.92 1.50 0.88
Interwetten 2.75 2.30 3.25 0.70 1.50 0.95
10Bet 2.65 2.10 3.50 1.15 0.25 0.62 0.77 1.50 0.93
188Bet
12Bet 0.66 0.00 1.16 0.90 1.50 0.90
Sbobet
WewBet 2.39 2.57 3.13 1.03 0.25 0.77 1.13 1.75 0.68
18Bet 2.85 2.30 3.40 1.19 0.25 0.65 0.81 1.50 0.95
Pinnacle 2.73 2.14 3.71 1.18 0.25 0.64 0.79 1.50 0.95
HK
Pars Jonoubi Jam
0
Kết thúc trận
1
Baderan Tehran FC
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI 3.20 2.15 2.90
William hill
Betway
Easybet
Wade 2.90 2.70 2.70 0.98 0.00 0.80 1.02 1.75 0.75
Mansion88
Interwetten 3.10 2.30 2.85 0.60 1.50 1.10
10Bet 3.25 2.05 2.95 0.94 0.00 0.76 0.73 1.50 0.97
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 3.30 2.25 3.05 0.95 0.00 0.81 1.00 1.75 0.78
Pinnacle 3.36 2.07 3.07 0.96 0.00 0.78 1.01 1.75 0.75
HK
Shahrdari Hamedan
1
Kết thúc trận
0
Mes Shahr-e Babak
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI 3.25 2.25 2.75
William hill
Betway
Easybet
Wade 3.10 2.55 2.70 1.00 0.00 0.78 0.95 1.50 0.85
Mansion88
Interwetten 3.25 2.25 2.80 0.90 1.50 0.75
10Bet 3.05 2.20 2.80 0.95 0.00 0.76 0.90 1.50 0.79
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 3.45 2.30 2.85 1.04 0.00 0.74 0.93 1.50 0.83
Pinnacle 3.21 2.25 2.87 0.99 0.00 0.76 0.92 1.50 0.82
HK
Shahrdari Astara
0
Kết thúc trận
2
Chadormalou Ardakan
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI 2.45 2.30 3.55
William hill
Betway
Easybet
Wade 2.38 2.60 3.50 0.98 0.25 0.80 0.88 1.50 0.91
Mansion88
Interwetten 2.40 2.35 3.80 0.70 1.50 0.95
10Bet 2.30 2.35 3.60 0.92 0.25 0.78 0.82 1.50 0.87
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 2.45 2.45 3.90 0.99 0.25 0.79 0.85 1.50 0.92
Pinnacle 2.41 2.37 3.74 0.97 0.25 0.78 0.85 1.50 0.88
HK
Rotor Volgograd
0
Kết thúc trận
1
Tekstilshchik Ivanovo
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade 2.10 3.70 2.90 0.89 0.25 0.91 1.00 3.25 0.80
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
NK Publikum Celje
0
Kết thúc trận
2
Dunajska Streda
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.57 3.75 2.16 0.79 -0.25 0.97 0.79 3.00 0.97
Ladbrokes 2.70 3.40 2.20 0.50 2.50 1.45
Bet365 2.70 3.80 2.05 0.90 -0.25 0.90 0.93 3.00 0.88
SNAI 2.65 3.80 2.15
William hill 2.75 3.30 2.25 0.53 2.50 1.38
Betway
Easybet 2.60 3.80 2.14 0.79 -0.25 0.95 0.79 3.00 0.95
Wade 2.80 3.70 2.15 0.85 -0.25 0.95 0.85 3.00 0.95
Mansion88 2.64 3.55 2.22 0.75 -0.25 1.05 0.73 3.00 1.07
Interwetten 2.65 3.60 2.25
10Bet 2.65 3.80 2.15 0.82 -0.25 0.92 0.92 3.25 0.78
188Bet 2.57 3.75 2.16 0.80 -0.25 0.96 0.80 3.00 0.96
12Bet 2.65 3.55 2.22 0.75 -0.25 1.05 0.75 3.00 1.05
Sbobet 0.99 0.00 0.77 0.76 3.00 1.00
WewBet 2.68 3.56 2.13 0.88 -0.25 0.96 0.81 3.00 1.01
18Bet 2.70 3.80 2.20 0.81 -0.25 0.95 0.84 3.00 0.92
Pinnacle 2.65 3.93 2.11 0.85 -0.25 0.89 0.87 3.25 0.87
HK
AI Kahrabaa
2
Kết thúc trận
1
Naft Misan
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 2.10 2.80 3.75 0.83 0.25 0.98 0.95 1.75 0.85
SNAI
William hill 2.10 2.75 3.60
Betway
Easybet 2.08 2.80 3.30 0.82 0.25 0.95 0.93 1.75 0.84
Wade 2.05 2.80 3.70 0.75 0.25 1.02 0.83 1.75 0.93
Mansion88 2.03 2.70 3.95 0.78 0.25 0.98 0.93 1.75 0.83
Interwetten 2.05 2.80 3.80
10Bet
188Bet
12Bet 2.03 2.70 3.95 0.78 0.25 0.98 0.93 1.75 0.83
Sbobet
WewBet
18Bet 2.00 2.70 4.10 0.76 0.25 1.01 0.85 1.75 0.92
Pinnacle 2.02 2.65 4.27 1.02 0.50 0.74 1.00 2.00 0.75
HK
Portimonense U23
1
Kết thúc trận
0
Sporting Lisbon Sad U23
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.87 3.90 3.05 0.87 0.50 0.95 0.72 3.25 1.08
Ladbrokes 1.83 3.70 3.30 0.44 2.50 1.50
Bet365 1.85 3.80 3.30 0.85 0.50 0.95 0.88 3.50 0.93
SNAI
William hill 1.91 3.50 3.20
Betway
Easybet 1.85 3.90 3.00 0.85 0.50 0.97 0.70 3.25 1.11
Wade 1.80 3.70 3.40 0.85 0.50 0.93 0.95 3.50 0.80
Mansion88 1.82 3.95 3.15 0.82 0.50 1.02 0.72 3.25 1.11
Interwetten 1.90 3.80 3.15 0.95 3.50 0.70
10Bet 1.83 3.85 3.15 0.83 0.50 0.86 0.91 3.50 0.78
188Bet 1.87 3.90 3.05 0.84 0.50 1.00 0.71 3.25 1.12
12Bet 1.82 3.95 3.15 0.82 0.50 1.02 0.72 3.25 1.11
Sbobet 1.91 3.70 3.05 0.71 0.25 1.14 0.78 3.25 1.04
WewBet 1.84 3.66 3.29 0.82 0.50 1.02 0.77 3.25 1.05
18Bet 1.84 3.90 3.20 0.84 0.50 0.93 0.96 3.50 0.80
Pinnacle 1.90 4.14 3.45 0.90 0.50 0.95 0.98 3.50 0.85
HK
Al Nawair
0
Kết thúc trận
0
Al-Horiyah
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 2.75 3.30 2.25 0.78 -0.25 1.03 0.80 2.50 1.00
SNAI
William hill
Betway
Easybet 2.70 3.30 2.23 0.76 -0.25 0.95 0.95 2.75 0.76
Wade 2.70 3.25 2.25
Mansion88
Interwetten 2.80 3.35 2.25
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 2.75 3.30 2.25 0.76 -0.25 1.01 0.77 2.50 0.96
Pinnacle
HK
Al-Arabi
1
Kết thúc trận
2
Al-kesswh
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 3.00 3.30 2.10 0.90 -0.25 0.90 0.90 2.50 0.90
SNAI
William hill
Betway
Easybet 0.88 -0.25 0.82 0.82 2.50 0.88
Wade 3.00 3.20 2.10
Mansion88
Interwetten 3.00 3.40 2.10
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 3.00 3.30 2.10 0.88 -0.25 0.88 0.88 2.50 0.88
Pinnacle
HK
Doma
1
Kết thúc trận
5
Al-Shorta Damascus
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 12.00 9.00 1.09 0.90 -2.50 0.90 0.93 3.50 0.88
SNAI
William hill
Betway
Easybet 12.00 9.00 1.07 0.88 -2.50 0.82 0.84 3.50 0.86
Wade 19.00 8.00 1.06 0.83 -2.50 0.83 0.83 3.50 0.83
Mansion88
Interwetten 16.00 11.00 1.07 0.80 3.50 0.90
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 15.00 10.00 1.06 0.93 -2.50 0.83 0.83 3.50 0.93
Pinnacle
HK
Moadameet Al-Sham
0
Kết thúc trận
2
Al-Mohafza
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 4.50 3.50 1.67 0.90 -0.75 0.90 0.95 3.00 0.85
SNAI
William hill
Betway
Easybet 4.50 3.50 1.00 0.88 -0.75 0.82 0.87 3.00 0.83
Wade 4.10 3.75 1.65
Mansion88
Interwetten 4.30 3.55 1.70
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 4.70 3.50 1.65 0.88 -0.75 0.88 0.93 3.00 0.83
Pinnacle
HK
Sabikhan FC
0
Kết thúc trận
3
AI Nairab
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 4.50 3.00 1.80 0.95 -0.50 0.85 1.00 2.25 0.80
SNAI
William hill
Betway
Easybet 0.93 -0.50 0.77 0.92 2.25 0.78
Wade 13.00 5.25 1.17
Mansion88
Interwetten 4.50 3.05 1.80
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 4.50 3.00 1.80 0.92 -0.50 0.84 0.98 2.25 0.79
Pinnacle
HK
Al-Yaqdhah
0
Kết thúc trận
1
Al-Nabek
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 2.55 3.40 2.30 1.03 0.00 0.78 0.95 2.50 0.85
SNAI
William hill
Betway
Easybet 2.50 3.40 2.28 1.01 0.00 0.71 0.87 2.50 0.83
Wade 2.70 3.20 2.30
Mansion88
Interwetten 2.65 3.50 2.30
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 2.55 3.40 2.30 0.72 -0.25 1.07 0.93 2.50 0.83
Pinnacle
HK
Qarabag
3
Kết thúc trận
1
Keshla FK
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.07 8.00 16.00 0.74 2.25 1.02 0.85 3.25 0.91
Ladbrokes 1.09 8.50 34.00 0.44 2.50 1.55
Bet365 1.10 8.00 21.00 1.00 2.75 0.80 0.98 3.50 0.83
SNAI 1.09 8.00 18.00
William hill 1.05 8.00 29.00
Betway
Easybet 1.05 8.00 16.00 0.75 2.25 1.13 0.94 3.25 0.90
Wade
Mansion88 1.06 8.90 16.00 0.77 2.25 1.03 0.79 3.25 1.01
Interwetten 1.08 9.00 19.00 0.90 3.50 0.75
10Bet 1.09 9.50 18.00 0.95 2.50 0.75 0.76 3.25 0.94
188Bet 1.07 8.00 16.00 0.76 2.25 1.00 0.85 3.25 0.91
12Bet 1.06 8.90 16.00 0.85 2.25 0.95 0.78 3.25 1.02
Sbobet 1.08 9.50 11.00 0.88 2.50 0.96 0.72 3.25 1.11
WewBet 1.11 6.85 12.00 0.90 2.25 0.94 0.78 3.25 1.04
18Bet 1.08 8.00 21.00 0.89 2.50 0.88 0.79 3.25 0.99
Pinnacle 1.09 9.32 25.23 0.80 2.25 1.00 0.85 3.25 0.93
HK
Karlsruher SC
4
Kết thúc trận
1
Wurzburger Kickers
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.78 3.75 3.40 0.99 0.75 0.83 0.81 3.00 0.99
Ladbrokes
Bet365 1.65 4.33 3.60 0.83 0.75 0.98 0.90 3.00 0.90
SNAI 1.55 4.25 4.25
William hill 1.62 3.80 4.33 0.53 2.50 1.38
Betway
Easybet 1.76 3.80 3.40 0.99 0.75 0.83 1.05 3.25 0.75
Wade 1.57 4.00 4.60 0.85 0.75 0.95 0.90 3.00 0.91
Mansion88 1.75 3.70 3.65 0.99 0.75 0.85 0.99 3.25 0.83
Interwetten 1.70 3.85 4.00 1.20 3.50 0.55
10Bet
188Bet 1.78 3.75 3.40 1.00 0.75 0.84 0.81 3.00 1.01
12Bet 1.75 3.70 3.65 0.99 0.75 0.85 0.99 3.25 0.83
Sbobet 1.74 3.80 3.55 0.97 0.75 0.87 0.67 3.00 1.17
WewBet 1.79 3.80 3.34 0.82 0.50 1.02 0.86 3.25 0.96
18Bet 1.72 4.00 4.00 0.93 0.75 0.83 0.80 3.00 0.97
Pinnacle 1.68 4.18 3.96 0.85 0.75 0.93 0.78 3.00 1.02
HK
Pelister Bitola
1
Kết thúc trận
1
Rabotnicki Skopje
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
PFC CSKA Sofia
2
Kết thúc trận
0
FK Shkendija 79
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK