Chọn lọc :
Al Ahli Jeddah
1
Kết thúc trận
4
Al-Akhdoud
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.41 3.60 6.00 0.83 1.00 0.87 0.97 2.25 0.73
Ladbrokes 1.44 3.50 7.50 1.35 2.50 0.53
Bet365 1.50 3.50 7.00 0.88 1.00 0.93 1.03 2.25 0.78
SNAI
William hill 1.44 3.40 7.00 1.20 2.50 0.62
Betway
Easybet 1.39 3.60 6.00 0.89 1.00 0.79 0.97 2.25 0.71
Wade 1.50 3.60 7.00 0.90 1.00 0.89 0.95 2.25 0.83
Mansion88 1.47 3.65 6.20 1.02 1.00 0.78 0.98 2.25 0.82
Interwetten 1.50 3.70 6.25 1.20 2.50 0.55
10Bet 1.47 3.55 6.00 0.85 1.00 0.84 0.86 2.25 0.83
188Bet 1.41 3.60 6.00 0.90 1.00 0.80 0.98 2.25 0.72
12Bet 1.46 3.65 6.30 0.93 1.00 0.87 0.98 2.25 0.82
Sbobet 1.49 3.80 5.40 0.90 1.00 0.94 0.93 2.25 0.89
WewBet 1.53 3.46 5.55 0.87 1.00 0.97 0.95 2.25 0.87
18Bet 1.50 3.70 7.25 0.88 1.00 0.88 0.95 2.25 0.81
Pinnacle 1.47 3.78 7.26 0.82 1.00 0.97 0.89 2.25 0.89
HK
AS Mande (W)
2
Kết thúc trận
0
Amazones C5 (W)
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 1.18 8.00 11.00 0.98 2.75 0.83 0.90 5.00 0.90
SNAI
William hill
Betway
Easybet 1.15 7.50 8.50
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 1.17 8.00 11.00 0.79 2.50 0.98 0.88 5.00 0.88
Pinnacle
HK
Tallinding United
1
Kết thúc trận
1
Gambia Ports Authority
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 3.50 3.00 2.00 1.05 -0.25 0.75 0.75 1.75 1.05
SNAI
William hill
Betway
Easybet 3.50 3.00 1.98 0.74 -0.50 1.06 1.06 2.00 0.74
Wade 3.80 2.90 1.95
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 3.50 3.00 2.00 0.74 -0.50 1.04 1.04 2.00 0.74
Pinnacle
HK
Hapoel Ironi Sefad
0
Kết thúc trận
0
Hapoel Bnei Biina
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 7.30 5.70 1.19 0.86 -2.00 0.84 0.71 3.75 0.99
Ladbrokes 9.50 5.80 1.22 0.25 2.50 2.50
Bet365 7.00 6.00 1.29 0.80 -2.00 1.00 0.80 3.75 1.00
SNAI
William hill
Betway
Easybet 7.30 5.70 1.17 0.98 -1.75 0.74 1.05 4.00 0.65
Wade 8.50 2.63 1.60
Mansion88 8.00 5.40 1.23 0.80 -2.00 1.00 0.83 3.75 0.97
Interwetten
10Bet
188Bet 7.30 5.70 1.19 0.77 -2.00 0.93 0.72 3.75 0.98
12Bet 7.90 5.20 1.25 0.98 -1.75 0.82 0.83 3.75 0.97
Sbobet
WewBet 6.95 5.10 1.27 0.78 -2.00 1.02 0.83 3.75 0.97
18Bet 7.50 5.75 1.23 0.78 -2.00 0.97 0.82 3.75 0.92
Pinnacle
HK
Kuteh Jumbulu
0
Kết thúc trận
1
BST Galaxy
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 6.00 3.20 1.57 1.03 -0.75 0.78 0.78 2.00 1.03
SNAI
William hill
Betway
Easybet 6.00 3.20 1.55 0.74 -1.00 1.06 1.08 2.25 0.72
Wade 6.00 3.40 1.53
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 6.00 3.20 1.57 0.74 -1.00 1.04 1.07 2.25 0.72
Pinnacle
HK
Rostov FK
0
Kết thúc trận
0
Spartak Moscow
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.84 3.50 2.08 0.96 -0.25 0.86 0.89 2.75 0.91
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade 3.25 3.70 1.95 0.80 -0.50 1.00 0.89 3.00 0.91
Mansion88 0.85 -0.50 0.95 0.79 2.75 1.01
Interwetten
10Bet
188Bet 2.84 3.50 2.08 0.97 -0.25 0.87 0.90 2.75 0.92
12Bet 3.20 3.50 1.92 0.88 -0.50 0.92 0.73 2.75 1.07
Sbobet 2.97 3.55 1.91 0.88 -0.50 0.92 0.80 2.75 1.00
WewBet 3.18 3.50 1.92 0.87 -0.50 0.97 0.80 2.75 1.02
18Bet 3.00 3.50 2.00 0.93 -0.25 0.83 0.82 2.75 0.94
Pinnacle
HK
Rubi Shapira
1
Kết thúc trận
1
Ironi Bnei Kabul
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.78 3.60 1.95 0.67 -0.50 1.03 1.02 3.25 0.68
Ladbrokes 3.00 3.40 2.05 0.53 2.50 1.35
Bet365 2.63 4.00 2.05 0.88 -0.25 0.93 0.85 3.25 0.95
SNAI
William hill
Betway
Easybet 2.60 4.00 2.03 0.86 -0.25 0.91 0.83 3.25 0.93
Wade 3.00 3.50 2.00 0.95 -0.25 0.83 0.83 3.00 0.93
Mansion88 2.92 3.45 2.06 0.70 -0.50 1.06 1.09 3.25 0.67
Interwetten 2.80 3.90 2.10 0.40 2.50 1.60
10Bet
188Bet 2.78 3.60 1.95 0.68 -0.50 1.02 1.03 3.25 0.67
12Bet 2.92 3.45 2.06 0.70 -0.50 1.06 1.09 3.25 0.67
Sbobet
WewBet 2.69 3.43 2.18 0.64 -0.50 1.19 1.17 3.25 0.65
18Bet 2.75 3.70 2.05 0.88 -0.25 0.86 0.96 3.25 0.79
Pinnacle 3.11 3.58 1.98 0.77 -0.50 0.98 0.81 3.00 0.93
HK
Adana Demirspor
1
Kết thúc trận
1
Fenerbahce
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 2.90 3.80 1.98 0.82 -0.50 0.98 0.80 3.25 0.90
Crown 3.05 4.00 2.00 0.88 -0.50 1.01 1.04 3.50 0.83
Ladbrokes 3.10 3.60 1.95 0.44 2.50 1.55
Bet365 3.20 3.80 2.00 0.85 -0.50 1.00 0.83 3.25 1.03
SNAI 3.30 3.70 1.97
William hill 3.40 3.75 1.95 0.50 2.50 1.50
Betway
Easybet 3.00 4.00 1.99 0.88 -0.50 1.02 0.83 3.25 1.05
Wade 3.13 3.80 1.95 0.85 -0.50 0.98 0.80 3.25 1.02
Mansion88 3.15 3.70 2.04 0.88 -0.50 1.04 0.85 3.25 1.05
Interwetten 3.25 3.85 2.05 0.75 -0.50 1.05 0.95 3.50 0.80
10Bet 3.30 3.80 2.00 0.85 -0.50 0.98 0.81 3.25 0.97
188Bet 3.00 4.00 2.01 0.89 -0.50 1.03 1.05 3.50 0.85
12Bet 3.10 3.70 2.04 0.88 -0.50 1.04 0.84 3.25 1.06
Sbobet 3.00 3.85 2.06 0.84 -0.50 1.08 1.03 3.50 0.87
WewBet 3.02 3.94 1.99 0.87 -0.50 1.05 1.05 3.50 0.85
18Bet 3.20 3.80 2.00 0.84 -0.50 0.99 0.82 3.25 1.02
Pinnacle 3.46 4.00 2.04 0.87 -0.50 1.04 0.87 3.25 1.02
HK
AEL Limassol
2
Kết thúc trận
1
Akritas Chloraka
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.50 3.80 5.90 0.97 1.00 0.89 1.02 2.25 0.82
Ladbrokes 1.50 3.50 6.50 1.20 2.50 0.60
Bet365 1.53 4.20 6.50 0.93 1.00 0.88 0.95 2.25 0.85
SNAI
William hill 1.40 3.75 7.50 1.25 2.50 0.60
Betway
Easybet 1.48 3.80 5.90 0.97 1.00 0.89 1.02 2.25 0.82
Wade 1.44 3.60 6.50 0.80 1.00 0.98 0.95 2.25 0.88
Mansion88 1.51 3.70 5.10 0.98 1.00 0.90 0.94 2.25 0.92
Interwetten 1.45 3.85 6.50 0.75 1.00 0.90 1.10 2.50 0.60
10Bet
188Bet 1.50 3.80 5.90 0.98 1.00 0.90 1.03 2.25 0.83
12Bet 1.51 3.70 5.20 0.95 1.00 0.93 0.96 2.25 0.90
Sbobet 1.49 4.00 5.00 0.88 1.00 1.00 0.97 2.25 0.89
WewBet 1.50 3.60 5.60 0.97 1.00 0.91 0.94 2.25 0.92
18Bet 1.50 3.90 6.75 0.89 1.00 0.85 0.91 2.25 0.83
Pinnacle 1.51 3.91 7.46 0.93 1.00 0.92 0.97 2.25 0.86
HK
Middelfart G og
4
Kết thúc trận
0
Tarup Paarup IF
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes 1.15 7.00 13.00 0.14 2.50 4.00
Bet365 1.17 7.00 11.00 0.95 2.50 0.85 0.85 4.50 0.95
SNAI 1.19 6.75 9.00
William hill
Betway
Easybet
Wade 1.15 7.50 11.00 0.89 2.25 0.91 0.93 4.50 0.87
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 1.14 7.00 11.00 0.91 2.50 0.81 0.81 4.50 0.91
Pinnacle 1.21 6.91 9.09 0.88 2.25 0.91 0.99 4.50 0.80
HK
AS Tel Aviv University (w)
0
Kết thúc trận
0
Maccabi Hadera (w)
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.77 3.45 2.13 0.90 -0.25 0.92 0.96 2.75 0.84
Ladbrokes 2.90 3.25 2.15 0.70 2.50 1.05
Bet365 2.90 3.30 2.15 0.85 -0.25 0.95 0.88 2.75 0.93
SNAI
William hill
Betway
Easybet 2.50 3.20 2.48 0.92 0.00 0.85 0.85 2.75 0.92
Wade
Mansion88 2.78 3.40 2.12 0.86 -0.25 0.98 1.02 2.75 0.80
Interwetten 2.75 3.30 2.35 0.70 2.50 0.95
10Bet 2.70 3.20 2.20 0.77 -0.25 0.93 0.78 2.50 0.92
188Bet 2.77 3.45 2.13 0.91 -0.25 0.93 0.97 2.75 0.85
12Bet 2.90 3.45 2.05 0.92 -0.25 0.92 1.02 2.75 0.80
Sbobet
WewBet 2.88 3.21 2.16 0.90 -0.25 0.90 1.01 2.75 0.79
18Bet 2.90 3.30 2.15 0.82 -0.25 0.92 0.85 2.75 0.90
Pinnacle 3.16 3.57 2.17 0.95 -0.25 0.89 0.83 2.50 1.01
HK
Hapoel Beer Sheva (W)
1
Kết thúc trận
4
Hapoel Petah Tikva (w)
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.74 3.50 2.14 0.90 -0.25 0.92 0.91 2.75 0.89
Ladbrokes 2.87 3.25 2.15 0.67 2.50 1.10
Bet365 2.80 3.50 2.15 0.85 -0.25 0.95 0.98 3.00 0.83
SNAI
William hill
Betway
Easybet 2.80 3.50 2.13 0.83 -0.25 0.94 0.97 3.00 0.81
Wade
Mansion88 2.77 3.35 2.14 0.85 -0.25 0.99 0.95 2.75 0.87
Interwetten 3.05 3.60 2.05 0.65 2.50 1.05
10Bet 2.80 3.60 2.00 0.92 -0.25 0.78 0.77 2.75 0.93
188Bet 2.74 3.50 2.14 0.91 -0.25 0.93 0.92 2.75 0.90
12Bet 2.75 3.35 2.15 0.84 -0.25 1.00 0.92 2.75 0.90
Sbobet
WewBet 2.78 3.26 2.19 0.86 -0.25 0.94 0.91 2.75 0.89
18Bet 2.75 3.50 2.15 0.82 -0.25 0.92 0.95 3.00 0.80
Pinnacle 3.01 3.99 2.11 0.99 -0.25 0.87 0.84 2.75 1.00
HK
Maccabi Kiryat Gat (w)
2
Kết thúc trận
0
Hapoel Jerusalem (W)
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.33 4.50 6.80 1.07 1.50 0.75 0.94 2.75 0.86
Ladbrokes 1.33 4.33 8.00 0.70 2.50 1.05
Bet365 1.36 4.50 7.00 0.98 1.50 0.83 0.78 2.75 1.03
SNAI
William hill
Betway
Easybet 1.31 4.50 6.80 1.07 1.50 0.73 0.91 2.75 0.86
Wade
Mansion88 1.34 4.20 7.50 1.05 1.50 0.79 0.93 2.75 0.89
Interwetten 1.30 4.75 9.00 0.65 2.50 1.05
10Bet 1.27 4.75 8.25 0.73 1.25 0.98 0.88 2.75 0.81
188Bet 1.33 4.50 6.80 1.08 1.50 0.76 0.95 2.75 0.87
12Bet 1.34 4.20 7.50 1.05 1.50 0.79 0.91 2.75 0.91
Sbobet 1.37 4.20 6.40
WewBet 1.35 4.04 6.10 1.03 1.50 0.77 0.86 2.75 0.94
18Bet 1.36 4.50 7.00 0.95 1.50 0.80 0.75 2.75 1.00
Pinnacle 1.32 5.27 9.34 0.81 1.25 1.06 0.93 2.75 0.90
HK
MS Hapoel Lod
6
Kết thúc trận
2
Hapoel Ramat Israel
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 1.01 29.00 41.00 0.88 5.75 0.93 0.95 6.50 0.85
SNAI
William hill
Betway
Easybet 1.00 29.00 41.00 0.86 5.75 0.91 0.93 6.50 0.83
Wade 1.00 13.00 46.00 0.87 6.00 0.90
Mansion88
Interwetten 0.45 5.50 1.45
10Bet 0.78 5.75 0.92 0.80 6.25 0.89
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 1.01 29.00 41.00 0.85 5.75 0.90 0.92 6.50 0.82
Pinnacle 0.76 5.75 0.93 0.81 6.25 0.90
HK
Antigua GFC Reserves
2
Kết thúc trận
1
CD Achuapa Reserves
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Portugal (w) U17
0
Kết thúc trận
0
Iceland (w) U17
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Anorthosis Famagusta FC
4
Kết thúc trận
1
Omonia Nicosia FC
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.87 3.10 2.35 0.78 -0.25 1.08 1.01 2.25 0.83
Ladbrokes 2.90 2.90 2.30 1.20 2.50 0.60
Bet365 3.00 3.20 2.45 0.75 -0.25 1.05 0.95 2.25 0.85
SNAI 2.90 3.05 2.25
William hill 2.88 3.00 2.38 1.20 2.50 0.62
Betway
Easybet 2.90 3.10 2.33 0.78 -0.25 1.08 1.01 2.25 0.83
Wade 2.88 3.00 2.30 0.78 -0.25 1.02 0.95 2.25 0.88
Mansion88 2.83 3.05 2.27 1.16 0.00 0.74 0.98 2.25 0.88
Interwetten 2.80 3.05 2.35 0.95 0.00 0.70 1.10 2.50 0.60
10Bet
188Bet 2.87 3.10 2.35 0.79 -0.25 1.09 1.02 2.25 0.84
12Bet 2.83 3.05 2.27 0.78 -0.25 1.11 0.98 2.25 0.88
Sbobet 2.75 3.15 2.27 0.82 -0.25 1.06 0.91 2.25 0.95
WewBet 2.76 3.04 2.32 0.78 -0.25 1.11 1.33 2.50 0.61
18Bet 2.95 3.05 2.30 0.73 -0.25 1.03 0.92 2.25 0.82
Pinnacle 3.17 3.06 2.49 0.77 -0.25 1.11 1.06 2.25 0.79
HK
Al-Hala
1
Kết thúc trận
1
Al-Hadd
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.37 3.05 2.70 0.78 0.00 1.04 0.81 2.00 0.99
Ladbrokes 2.45 2.87 2.75 1.35 2.50 0.53
Bet365 2.60 3.00 2.55 0.93 0.00 0.88 1.03 2.25 0.78
SNAI 2.55 3.00 2.65
William hill 2.60 2.90 2.63 1.38 2.50 0.53
Betway
Easybet 2.35 3.10 2.70 0.78 0.00 1.04 0.81 2.00 0.99
Wade 2.45 2.90 2.70 0.83 0.00 0.95 0.80 2.00 0.98
Mansion88 2.43 2.93 2.73 0.83 0.00 1.05 0.85 2.00 1.01
Interwetten 2.60 3.10 2.60 0.40 1.50 1.60
10Bet 2.45 2.85 2.65 0.78 0.00 0.92 0.75 2.00 0.95
188Bet 2.37 3.05 2.70 0.79 0.00 1.05 0.83 2.00 0.99
12Bet 2.43 2.92 2.73 0.83 0.00 1.05 0.85 2.00 1.01
Sbobet 2.32 2.97 2.84 0.75 0.00 1.14 0.87 2.00 0.99
WewBet 2.47 2.87 2.72 0.81 0.00 1.03 0.85 2.00 0.97
18Bet 2.55 2.95 2.65 0.83 0.00 0.91 0.75 2.00 1.00
Pinnacle 2.63 2.98 2.82 0.84 0.00 0.98 0.79 2.00 1.04
HK
USV Gnas
2
Kết thúc trận
4
TUS Bad Gleichenberg
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 3.80 4.75 1.55 0.88 -1.00 0.88 0.94 4.25 0.82
Ladbrokes 4.00 4.33 1.57 0.18 2.50 3.40
Bet365 3.40 4.75 1.65 1.00 -0.75 0.80 0.90 4.75 0.90
SNAI
William hill 4.20 4.33 1.55
Betway
Easybet 3.40 4.80 1.63 0.98 -0.75 0.78 0.88 4.75 0.88
Wade 4.20 4.20 1.62 0.90 -1.00 0.91 0.95 4.50 0.85
Mansion88 3.85 4.80 1.54 0.91 -1.00 0.89 0.84 4.25 0.96
Interwetten
10Bet 3.75 4.80 1.58 0.87 -1.00 0.86 0.90 4.50 0.80
188Bet 3.80 4.75 1.55 0.89 -1.00 0.97 0.95 4.25 0.89
12Bet 3.85 4.80 1.54 0.93 -1.00 0.87 0.84 4.25 0.96
Sbobet 0.89 -1.00 0.87 0.91 4.25 0.85
WewBet 3.89 4.46 1.56 0.97 -1.00 0.87 0.85 4.25 0.97
18Bet 3.40 4.70 1.65 0.96 -0.75 0.77 0.83 4.75 0.89
Pinnacle 3.62 4.63 1.56 0.85 -1.00 0.83 0.89 4.50 0.79
HK
Raufoss
4
Kết thúc trận
1
Gjovik Lyn
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Vitoria ES
2
Kết thúc trận
1
VillavelhenseES
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.34 4.05 6.20 0.70 1.00 1.00 0.78 2.50 0.92
Ladbrokes 0.80 2.50 0.91
Bet365 1.30 4.33 9.50 0.90 1.50 0.90 0.83 2.50 0.98
SNAI
William hill
Betway
Easybet 1.32 4.10 6.20 0.72 1.00 1.04 0.84 2.50 0.89
Wade 1.36 4.00 7.50 0.88 1.25 0.89 0.80 2.50 0.98
Mansion88
Interwetten 1.33 4.60 8.00 0.70 2.50 0.95
10Bet 1.36 4.10 6.75 0.84 1.25 0.85 0.75 2.50 0.95
188Bet 1.34 4.05 6.20 0.79 1.00 0.91 0.80 2.50 0.90
12Bet
Sbobet
WewBet 1.37 3.48 4.99 0.71 1.00 1.05 0.78 2.50 0.98
18Bet 1.35 4.40 8.25 0.87 1.25 0.88 0.80 2.50 0.96
Pinnacle 1.36 4.08 6.53 0.83 1.25 0.85 0.94 2.75 0.75
HK
Madureira
1
Kết thúc trận
1
Portuguesa RJ
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.46 2.60 2.78 0.73 0.00 0.97 0.85 1.75 0.85
Ladbrokes 2.50 2.65 2.87 1.55 2.50 0.44
Bet365 2.55 2.70 2.90 0.80 0.00 1.05 0.93 1.75 0.93
SNAI 2.45 2.70 3.05
William hill 2.60 2.60 3.00
Betway
Easybet 2.44 2.60 2.80 0.73 0.00 0.95 0.85 1.75 0.83
Wade 2.50 2.70 2.88 0.80 0.00 1.05 0.93 1.75 0.91
Mansion88 2.46 2.68 2.93 0.74 0.00 1.06 0.96 1.75 0.84
Interwetten 2.55 2.65 2.90 0.75 0.00 0.95 0.65 1.50 1.10
10Bet 2.60 2.60 3.00 0.77 0.00 1.03 0.87 1.75 0.86
188Bet 2.46 2.60 2.78 0.74 0.00 0.96 0.86 1.75 0.84
12Bet 2.46 2.68 2.93 0.74 0.00 1.06 0.96 1.75 0.84
Sbobet 2.57 2.66 2.82 0.83 0.00 1.01 0.92 1.75 0.90
WewBet 2.51 2.65 2.89 0.76 0.00 1.08 0.97 1.75 0.85
18Bet 2.40 2.65 3.05 0.77 0.00 1.01 0.95 1.75 0.86
Pinnacle 2.74 2.68 3.13 0.81 0.00 1.06 0.92 1.75 0.92
HK
SV Wachtberg
1
Kết thúc trận
3
Fortuna Cologne II
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes 5.75 4.20 1.40
Bet365 5.50 4.50 1.40 0.90 -1.25 0.90 0.90 3.25 0.90
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade 6.50 4.60 1.40 0.91 -1.25 0.90 0.95 3.25 0.83
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 5.50 4.50 1.40 0.92 -1.25 0.84 0.86 3.25 0.86
Pinnacle
HK
VfB Ginsheim
0
Kết thúc trận
4
Viktoria Griesheim
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes 7.50 5.25 1.28 0.22 2.50 2.80
Bet365 6.00 4.75 1.36 1.05 -1.50 0.90 0.98 4.00 0.83
SNAI
William hill
Betway
Easybet 6.00 4.80 1.34 0.88 -1.50 0.88 0.96 4.00 0.81
Wade 8.00 6.00 1.25 0.93 -1.75 0.87 0.91 4.00 0.90
Mansion88
Interwetten
10Bet 5.25 6.50 1.33 0.89 -1.75 0.84 0.83 4.00 0.86
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 6.50 6.00 1.35 0.70 -1.75 1.11 0.94 4.00 0.83
Pinnacle 4.58 6.64 1.40 0.96 -1.50 0.83 0.93 4.00 0.85
HK
SV Schlebusch
0
Kết thúc trận
3
Bergisch Gladbach 09
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes 11.00 6.50 1.18 0.20 2.50 3.00
Bet365 9.00 5.75 1.22 0.90 -2.00 0.90 0.85 4.00 0.95
SNAI
William hill
Betway
Easybet 9.00 5.80 1.20 0.88 -2.00 0.88 0.83 4.00 0.93
Wade 9.50 6.50 1.20 0.88 -2.00 0.93 0.93 4.00 0.88
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 8.00 6.00 1.25 0.90 -2.00 0.86 0.90 4.00 0.86
Pinnacle 7.24 6.40 1.27 0.85 -2.00 0.93 0.98 4.00 0.81
HK
AC Hamachtesh Givataim
0
Kết thúc trận
1
Ironi Beit Dagan
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.32 3.45 2.34 1.07 0.25 0.63 0.79 2.75 0.91
Ladbrokes 2.45 3.30 2.50 0.61 2.50 1.15
Bet365 2.10 4.00 2.60 0.95 0.25 0.85 0.83 2.75 0.98
SNAI
William hill
Betway
Easybet 2.08 4.00 2.60 0.93 0.25 0.83 0.81 2.75 0.96
Wade 2.38 3.30 2.55 0.80 0.00 0.95 0.83 2.75 0.95
Mansion88 2.48 3.35 2.41 1.22 0.25 0.58 0.91 2.75 0.85
Interwetten
10Bet 2.25 3.35 2.50 0.76 0.00 0.94 0.82 2.75 0.87
188Bet 2.32 3.45 2.34 1.08 0.25 0.62 0.80 2.75 0.90
12Bet 2.48 3.35 2.41 1.21 0.25 0.58 0.91 2.75 0.85
Sbobet
WewBet 2.51 3.30 2.37 1.25 0.25 0.60 0.89 2.75 0.91
18Bet 2.30 3.70 2.50 0.92 0.25 0.82 0.85 2.75 0.89
Pinnacle 2.29 3.50 2.61 0.75 0.00 1.01 0.81 2.75 0.93
HK
Maccabi Ramla
1
Kết thúc trận
3
MS Jerusalem
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes 9.00 5.00 1.25 0.40 2.50 1.70
Bet365 7.00 5.25 1.29 0.85 -1.75 0.95 0.90 3.25 0.90
SNAI
William hill
Betway
Easybet 7.00 5.30 1.27 0.83 -1.75 0.93 0.88 3.25 0.88
Wade 9.50 5.00 1.22 0.85 -1.75 0.93 0.87 3.25 0.90
Mansion88
Interwetten 10.50 5.50 1.23 0.40 2.50 1.60
10Bet 6.00 6.00 1.28 0.85 -1.75 0.85 0.83 3.25 0.86
188Bet
12Bet 6.10 5.80 1.28 0.79 -1.75 0.97 0.87 3.25 0.89
Sbobet
WewBet 6.80 4.72 1.22 1.03 -1.50 0.77 1.05 3.50 0.75
18Bet 8.00 5.00 1.26 0.80 -1.75 0.94 0.87 3.25 0.88
Pinnacle 5.95 6.03 1.30 0.87 -1.75 0.87 0.85 3.25 0.88
HK
Vikingur Reykjavik
1
Kết thúc trận
4
Fram Reykjavik
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.50 4.40 4.45 0.86 1.00 0.96 0.98 3.50 0.82
Ladbrokes 1.50 4.00 5.00 0.40 2.50 1.75
Bet365 1.57 4.50 4.00 0.88 1.00 0.93 0.98 3.50 0.83
SNAI
William hill 1.50 3.90 4.75
Betway
Easybet 1.48 4.40 4.40 0.86 1.00 0.84 0.88 3.50 0.82
Wade 1.57 4.00 5.00 0.88 1.00 0.89 0.80 3.25 1.00
Mansion88 1.51 4.30 4.60 0.95 1.00 0.89 1.04 3.50 0.78
Interwetten
10Bet 1.54 4.45 4.35 0.83 1.00 0.90 0.77 3.25 0.93
188Bet 1.49 4.40 4.55 0.85 1.00 0.99 0.99 3.50 0.83
12Bet 1.51 4.30 4.55 0.92 1.00 0.92 0.97 3.50 0.85
Sbobet 1.57 4.20 4.10 0.92 1.00 0.92 0.98 3.50 0.84
WewBet 1.51 4.19 4.43 0.84 1.00 1.00 0.93 3.50 0.89
18Bet 1.56 4.30 4.30 0.82 1.00 0.90 0.96 3.50 0.77
Pinnacle 1.54 4.68 4.53 0.84 1.00 0.95 0.81 3.25 0.99
HK
Ulsan Hyundai FC
1
Kết thúc trận
0
Brentford (R)
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.42 4.45 5.20 1.02 1.25 0.80 0.90 3.00 0.90
Ladbrokes 1.44 4.20 5.80 0.50 2.50 1.40
Bet365 1.45 4.33 5.25 1.03 1.25 0.78 0.98 3.25 0.83
SNAI
William hill 1.40 4.00 6.00
Betway
Easybet 1.60 3.80 5.50
Wade 1.44 4.20 5.25 0.73 1.00 0.98 0.93 3.25 0.83
Mansion88 1.45 4.35 5.00 1.07 1.25 0.77 0.95 3.25 0.87
Interwetten 1.45 4.50 5.50 1.05 3.50 0.65
10Bet 1.44 4.90 4.85 1.00 1.25 0.75 0.76 3.00 0.94
188Bet 1.42 4.45 5.20 1.03 1.25 0.81 0.91 3.00 0.91
12Bet 1.45 4.35 5.00 1.02 1.25 0.82 0.93 3.25 0.89
Sbobet 1.43 4.40 5.20 0.97 1.25 0.87 0.96 3.25 0.86
WewBet 1.52 3.93 4.72 1.02 1.25 0.82 0.95 3.25 0.87
18Bet 1.47 4.20 5.50 0.96 1.25 0.77 0.78 3.00 0.95
Pinnacle 1.45 5.29 4.89 1.01 1.25 0.79 0.79 3.00 1.01
HK
Internacional RS
3
Kết thúc trận
0
Ypiranga
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.18 5.00 9.30 0.76 1.50 0.94 0.73 2.50 0.97
Ladbrokes 1.22 5.00 13.00 0.75 2.50 1.00
Bet365 1.29 4.50 11.00 0.85 1.50 0.95 1.00 2.75 0.80
SNAI
William hill 1.22 4.60 13.00 0.80 2.50 0.91
Betway
Easybet 1.16 5.00 9.30 0.76 1.50 0.99 0.79 2.50 0.95
Wade 1.22 5.25 15.00 0.83 1.50 1.00 1.02 2.75 0.80
Mansion88 1.26 4.85 7.90 0.85 1.50 0.91 0.70 2.50 1.06
Interwetten 1.25 5.25 10.00 0.75 1.50 0.90 0.70 2.50 0.95
10Bet 1.21 5.50 10.75 0.80 1.50 0.89 0.75 2.50 0.95
188Bet 1.18 5.00 9.30 0.77 1.50 0.93 0.74 2.50 0.96
12Bet 1.26 4.85 7.90 0.85 1.50 0.91 0.70 2.50 1.06
Sbobet 1.24 5.40 6.80 0.60 1.25 1.25 0.75 2.50 1.05
WewBet 1.18 4.19 7.25 0.73 1.50 1.03 0.65 2.50 1.12
18Bet 1.27 4.50 11.00 0.82 1.50 0.92 0.96 2.75 0.77
Pinnacle 1.20 5.62 15.03 0.84 1.50 0.95 0.82 2.50 0.97
HK
Glebe North FC
2
Kết thúc trận
1
Lucan United
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.78 3.45 1.99 0.95 -0.25 0.75 0.73 2.75 0.97
Ladbrokes 3.00 3.40 2.05 0.57 2.50 1.25
Bet365 2.50 3.20 2.50 0.90 0.00 0.90 0.83 2.75 0.98
SNAI
William hill
Betway
Easybet 2.48 3.20 2.48 0.88 0.00 0.89 0.81 2.75 0.96
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet 2.55 3.30 2.30 0.94 0.00 0.76 0.78 2.75 0.91
188Bet 2.78 3.45 1.99 0.96 -0.25 0.74 0.74 2.75 0.96
12Bet
Sbobet
WewBet 2.94 3.41 2.05 0.98 -0.25 0.82 0.79 2.75 1.01
18Bet
Pinnacle 2.60 3.37 2.36 0.96 0.00 0.78 0.81 2.75 0.93
HK
Queen of South (R)
4
Kết thúc trận
1
Motherwell FC (R)
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.25 3.90 2.22 0.78 -0.25 0.92 0.90 3.75 0.80
Ladbrokes 2.50 3.70 2.25 0.30 2.50 2.25
Bet365 2.45 3.60 2.45 0.78 -0.50 1.03 0.95 4.00 0.85
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade 3.25 4.10 1.75 0.95 -0.50 0.80 0.83 3.75 0.93
Mansion88
Interwetten 2.60 3.10 2.60 0.33 1.50 1.90
10Bet
188Bet 2.25 3.90 2.22 0.79 -0.25 0.91 0.91 3.75 0.79
12Bet 2.37 3.60 2.23 0.72 -0.25 1.04 1.05 3.75 0.71
Sbobet
WewBet 2.31 3.33 2.13 0.97 0.00 0.79 0.87 3.50 0.89
18Bet 2.40 3.70 2.45 0.88 0.00 0.88 0.97 3.75 0.79
Pinnacle
HK
Maynooth University Town FC
0
Kết thúc trận
0
Bangor Celtic
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.23 4.90 7.40 0.78 1.50 0.92 0.87 3.00 0.83
Ladbrokes 1.25 5.00 10.00 0.53 2.50 1.30
Bet365 1.33 5.50 6.00 0.85 1.50 0.95 0.90 3.00 0.90
SNAI
William hill
Betway
Easybet 0.83 1.50 0.94 0.89 3.00 0.88
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet 1.39 4.40 6.00 0.82 1.25 0.87 0.83 3.00 0.86
188Bet 1.23 4.90 7.40 0.76 1.50 0.94 0.88 3.00 0.82
12Bet
Sbobet
WewBet 1.30 4.59 7.35 1.03 1.75 0.77 0.72 2.75 1.08
18Bet
Pinnacle 1.41 4.44 5.78 0.86 1.25 0.88 0.87 3.00 0.87
HK
Abergavenny Women
1
Kết thúc trận
0
Pontypridd Town (w)
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 9.50 6.50 1.22 0.95 -2.00 0.85 0.95 3.50 0.85
SNAI
William hill
Betway
Easybet 0.93 -2.00 0.84 0.94 3.50 0.83
Wade 10.00 5.75 1.18 0.98 -1.75 0.80 0.98 3.50 0.78
Mansion88
Interwetten
10Bet 6.00 6.50 1.25 0.91 -1.75 0.78 0.76 3.25 0.94
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 9.00 6.50 1.24 0.96 -1.75 0.81 0.98 3.50 0.79
Pinnacle 6.41 6.72 1.25 0.97 -1.75 0.77 0.97 3.50 0.78
HK
Real Madrid
2
Kết thúc trận
0
València Club de Futbol
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 1.32 4.80 7.00 1.06 1.50 0.80 1.05 3.00 0.75
Crown 1.38 5.10 8.20 0.88 1.25 1.02 0.85 2.75 1.05
Ladbrokes 1.36 4.75 8.00 0.60 2.50 1.20
Bet365 1.36 4.75 9.00 0.91 1.25 0.99 0.84 2.75 1.06
SNAI 1.35 5.25 8.25
William hill 1.35 5.00 8.50 0.67 2.50 1.10
Betway
Easybet 1.36 5.10 8.20 0.88 1.25 1.04 0.84 2.75 1.06
Wade 1.36 4.80 7.50 0.90 1.25 1.00 0.83 2.75 1.06
Mansion88 1.34 5.05 7.96 0.91 1.25 1.04 0.86 2.75 1.08
Interwetten 1.40 4.90 7.75 1.10 1.50 0.70 0.63 2.50 1.25
10Bet 1.40 4.95 8.00 0.90 1.25 0.96 0.81 2.75 1.03
188Bet 1.38 5.10 8.20 0.89 1.25 1.05 0.86 2.75 1.06
12Bet 1.38 5.20 8.20 0.90 1.25 1.04 0.85 2.75 1.07
Sbobet 1.39 4.90 7.80 0.93 1.25 1.01 0.86 2.75 1.06
WewBet 1.38 5.15 7.85 0.91 1.25 1.03 0.84 2.75 1.08
18Bet 1.34 4.70 8.75 0.88 1.25 0.96 0.82 2.75 1.04
Pinnacle 1.40 5.14 8.46 0.92 1.25 1.01 0.83 2.75 1.09
HK 1.26 4.95 7.50 0.78 1.25 1.05 1.25 3.50 0.57
Vasco da Gama
5
Kết thúc trận
0
Resende-RJ
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.33 4.10 6.40 0.60 1.00 1.11 0.91 2.50 0.79
Ladbrokes 1.36 4.00 8.00 0.91 2.50 0.80
Bet365 1.36 4.20 8.50 0.98 1.25 0.88 1.00 2.50 0.85
SNAI 1.35 4.25 7.75
William hill 1.36 4.00 8.00 0.91 2.50 0.80
Betway
Easybet 1.31 4.10 6.40 0.60 1.00 1.08 0.90 2.50 0.78
Wade 1.33 4.10 8.00 0.89 1.25 0.95 0.95 2.50 0.88
Mansion88 1.37 4.20 6.90 0.65 1.00 1.17 0.88 2.50 0.92
Interwetten 1.40 4.30 8.00 1.10 1.50 0.65 0.90 2.50 0.80
10Bet 1.34 4.45 8.50 0.91 1.25 0.88 0.94 2.50 0.80
188Bet 1.33 4.10 6.40 0.61 1.00 1.09 0.90 2.50 0.80
12Bet 1.36 4.20 7.00 0.65 1.00 1.17 0.88 2.50 0.92
Sbobet 1.33 4.30 6.40 0.82 1.25 0.98 0.88 2.50 0.92
WewBet 1.48 3.72 5.55 0.68 1.00 1.19 0.88 2.50 0.94
18Bet 1.36 4.20 8.50 0.96 1.25 0.88 1.00 2.50 0.85
Pinnacle 1.35 4.59 10.19 0.97 1.25 0.88 0.98 2.50 0.85
HK
Sao Luiz(RS)
1
Kết thúc trận
0
Novo Hamburgo RS
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.02 2.79 3.40 0.74 0.25 0.96 0.80 1.75 0.90
Ladbrokes 2.05 2.75 3.70 1.80 2.50 0.40
Bet365 1.95 3.00 3.75 1.03 0.50 0.78 0.93 1.75 0.88
SNAI
William hill 2.05 2.70 3.90
Betway
Easybet 2.00 2.80 3.40 0.74 0.25 1.01 0.86 1.75 0.87
Wade 2.10 2.88 4.00 0.73 0.25 0.95 0.83 1.75 0.83
Mansion88 2.05 2.70 3.95 0.80 0.25 0.96 0.93 1.75 0.83
Interwetten 2.05 2.80 3.80 1.05 0.50 0.65 0.65 1.50 1.10
10Bet 2.00 2.70 3.75 0.66 0.25 0.88 0.76 1.75 0.77
188Bet 2.02 2.79 3.40 0.75 0.25 0.95 0.83 1.75 0.87
12Bet 2.10 2.69 3.80 0.80 0.25 0.96 0.93 1.75 0.83
Sbobet 2.10 2.87 3.15 0.77 0.25 1.03 0.99 1.75 0.81
WewBet 2.03 2.58 3.01 0.88 0.25 0.88 0.79 1.75 0.97
18Bet 1.95 3.00 3.80 1.00 0.50 0.75 0.91 1.75 0.84
Pinnacle 2.09 2.75 4.12 0.76 0.25 1.05 0.94 1.75 0.85
HK
Maranhao
3
Kết thúc trận
1
Chapadinha FC
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.21 5.10 7.60 0.71 1.50 0.99 0.73 3.00 0.97
Ladbrokes 1.30 4.50 9.00 0.73 2.50 1.00
Bet365 1.29 4.50 8.00 0.83 1.50 0.98 0.85 3.00 0.95
SNAI
William hill 1.30 4.00 11.00 0.73 2.50 1.00
Betway
Easybet 1.27 4.50 8.00 0.82 1.50 0.95 0.83 3.00 0.94
Wade 1.40 4.40 5.50 0.93 1.25 0.85 0.89 3.25 0.89
Mansion88 1.34 4.35 6.80
Interwetten 1.12 8.00 14.00 0.95 2.50 0.70
10Bet 1.36 3.80 8.25 0.95 1.25 0.75 0.77 2.00 0.93
188Bet 1.21 5.10 7.60 0.72 1.50 0.98 0.66 3.00 1.04
12Bet 1.34 4.35 6.80 0.80 1.25 1.00 0.70 2.75 1.11
Sbobet 1.36 3.85 6.80 0.85 1.25 0.85 0.50 2.50 1.25
WewBet 1.20 4.41 6.95 0.73 1.50 1.03 0.80 3.00 0.96
18Bet 1.34 4.50 8.00 0.81 1.25 0.96 0.95 2.75 0.81
Pinnacle 1.39 4.00 6.63 0.93 1.25 0.78 0.85 3.25 0.85
HK
Catedraticos Elite
3
Kết thúc trận
0
Originales Aguacateros de Uruapan
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Londrina PR
1
Kết thúc trận
1
Rio Branco PR
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.19 4.90 9.40 0.92 1.75 0.78 0.90 2.50 0.80
Ladbrokes
Bet365 1.20 5.50 10.00 1.00 1.75 0.80 0.98 2.50 0.83
SNAI
William hill 1.15 5.50 19.00 0.85 2.50 0.85
Betway
Easybet 1.17 4.90 6.90 0.92 1.75 0.85 0.87 2.50 0.90
Wade 1.20 5.50 15.00 0.92 1.75 0.76 0.91 2.50 0.75
Mansion88 1.20 5.20 11.00 0.93 1.75 0.83 0.92 2.50 0.84
Interwetten 1.20 5.50 15.00 0.75 1.50 0.95 0.95 2.50 0.75
10Bet 1.20 5.25 14.00 0.84 1.75 0.69 0.83 2.50 0.69
188Bet 1.19 4.90 9.40 0.93 1.75 0.77 0.91 2.50 0.79
12Bet 1.24 4.90 9.50 1.03 1.75 0.73 0.91 2.50 0.85
Sbobet 1.21 5.60 7.20 0.77 1.50 1.03 0.87 2.50 0.93
WewBet 1.20 4.06 8.00 0.78 1.50 0.98 0.95 2.50 0.81
18Bet 1.21 5.00 11.00 0.76 1.50 0.97 1.00 2.50 0.78
Pinnacle 1.20 5.45 16.50 0.88 1.50 0.90 0.79 2.25 1.01
HK
Vitoria BA
2
Kết thúc trận
0
Jacobinense EC
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.33 4.15 6.30 0.85 1.25 0.85 0.83 2.50 0.87
Ladbrokes 1.36 4.20 8.00 0.83 2.50 0.87
Bet365 1.33 4.00 8.00 0.88 1.25 0.93 0.90 2.50 0.90
SNAI
William hill 1.33 4.00 9.00 0.80 2.50 0.91
Betway
Easybet 1.31 4.20 6.30 0.85 1.25 0.85 0.85 2.50 0.85
Wade 1.33 4.20 7.50 0.87 1.25 0.90 0.85 2.50 0.91
Mansion88 1.31 4.30 8.00 0.79 1.25 0.97 0.82 2.50 0.94
Interwetten 1.40 4.30 7.50 1.10 1.50 0.65 0.80 2.50 0.90
10Bet 1.32 4.60 8.00 0.85 1.25 0.89 0.83 2.50 0.86
188Bet 1.33 4.15 6.30 0.86 1.25 0.84 0.84 2.50 0.86
12Bet 1.30 4.40 8.10 0.76 1.25 1.00 0.78 2.50 0.98
Sbobet 1.38 4.10 5.80 0.94 1.25 0.86 0.81 2.50 0.99
WewBet 1.32 3.57 5.50 0.89 1.25 0.87 0.82 2.50 0.94
18Bet 1.33 4.00 7.50 0.83 1.25 0.93 0.85 2.50 0.91
Pinnacle 1.29 4.84 9.61 0.84 1.25 0.94 0.93 2.50 0.85
HK
Atletico Clube Goianiense
1
Kết thúc trận
0
katalang BA
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.30 4.25 6.90 0.78 1.25 0.92 0.84 2.50 0.86
Ladbrokes 1.33 4.25 9.00 0.85 2.50 0.85
Bet365 1.33 4.33 9.00 1.00 1.50 0.80 0.83 2.50 0.98
SNAI
William hill 1.29 4.33 9.50 0.85 2.50 0.85
Betway
Easybet 1.28 4.30 7.90 0.78 1.25 0.92 0.86 2.50 0.84
Wade 1.33 4.20 8.00 0.85 1.25 0.93 0.89 2.50 0.90
Mansion88 1.28 4.45 8.60 0.74 1.25 1.02 0.80 2.50 0.96
Interwetten 1.37 4.40 8.00 1.05 1.50 0.70 0.80 2.50 0.90
10Bet 1.33 4.20 7.50 0.82 1.25 0.88 0.84 2.50 0.85
188Bet 1.30 4.25 6.90 0.79 1.25 0.91 0.85 2.50 0.85
12Bet 1.27 4.55 9.00 0.71 1.25 1.05 0.80 2.50 0.96
Sbobet 1.35 4.20 6.20 0.88 1.25 0.92 0.87 2.50 0.93
WewBet 1.30 3.68 5.65 0.82 1.25 0.94 0.73 2.50 1.03
18Bet 1.33 4.30 8.50 0.98 1.50 0.77 0.79 2.50 0.98
Pinnacle 1.35 4.41 8.82 0.88 1.25 0.90 0.92 2.50 0.86
HK
Tepatitlan de Morelos
2
Kết thúc trận
0
Monarcas Morelia
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.57 3.20 2.50 0.97 0.00 0.91 1.01 2.50 0.85
Ladbrokes 2.60 3.10 2.50 0.95 2.50 0.75
Bet365 2.70 3.40 2.63 0.90 0.00 0.90 1.00 2.50 0.80
SNAI 2.45 3.10 2.70
William hill 2.50 3.00 2.63 1.10 2.50 0.67
Betway
Easybet 2.60 3.20 2.48 0.97 0.00 0.91 0.97 2.50 0.89
Wade 2.60 3.20 2.55 0.91 0.00 0.88 1.00 2.50 0.80
Mansion88 2.48 3.15 2.50 0.91 0.00 0.93 0.82 2.25 1.00
Interwetten 2.45 3.30 2.65 0.80 0.00 0.85 0.95 2.50 0.70
10Bet 2.50 3.05 2.60 0.83 0.00 0.91 0.95 2.50 0.75
188Bet 2.57 3.20 2.50 0.98 0.00 0.92 0.98 2.50 0.90
12Bet 2.43 3.15 2.56 0.87 0.00 0.97 0.78 2.25 1.04
Sbobet 2.51 3.10 2.49 0.93 0.00 0.91 0.79 2.25 1.03
WewBet 2.52 3.16 2.45 0.95 0.00 0.89 0.82 2.25 1.00
18Bet 2.65 3.25 2.50 0.86 0.00 0.91 0.98 2.50 0.77
Pinnacle 2.69 3.22 2.76 0.90 0.00 0.95 0.83 2.25 1.02
HK
Maguary PE
0
Kết thúc trận
0
Belo Jardim PE
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.17 5.40 8.80 0.79 1.75 0.91 0.55 2.75 1.17
Ladbrokes 1.06 12.00 34.00 0.44 2.50 1.55
Bet365 1.22 5.50 12.00 0.98 2.00 0.83 0.88 3.25 0.93
SNAI
William hill 1.11 6.50 17.00 0.50 2.50 1.50
Betway
Easybet 1.15 5.40 8.80 0.79 1.75 0.95 0.61 2.75 1.22
Wade 1.09 7.50 17.00 0.91 2.50 0.89 0.90 3.00 0.90
Mansion88 1.20 5.10 10.00
Interwetten 1.07 9.00 21.00 0.55 2.50 1.20
10Bet 1.19 6.00 11.00 0.93 2.00 0.77 0.85 3.25 0.85
188Bet 1.17 5.40 8.80 0.80 1.75 0.90 0.51 2.75 1.23
12Bet 1.45 3.55 6.80 0.82 1.00 0.98 0.99 2.25 0.81
Sbobet 1.14 6.60 9.25 0.81 1.75 0.89 0.78 3.00 0.92
WewBet 1.10 5.25 9.40 0.81 1.75 0.89 0.78 3.00 0.92
18Bet 1.21 5.50 12.00 0.95 2.00 0.80 0.85 3.25 0.90
Pinnacle 1.18 6.20 11.41 0.91 2.00 0.85 0.84 3.25 0.92
HK
Juventude
1
Kết thúc trận
0
Avenida RS
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.52 3.40 5.00 1.06 1.00 0.64 0.77 2.00 0.93
Ladbrokes 1.57 3.25 5.80 1.45 2.50 0.50
Bet365 1.60 3.10 6.00 0.83 0.75 0.98 0.93 2.00 0.88
SNAI
William hill 1.62 3.20 5.50
Betway
Easybet 1.67 3.10 4.00 0.96 0.75 0.78 0.82 2.00 0.92
Wade 1.65 3.30 6.00 0.91 0.75 0.91 0.88 2.00 0.93
Mansion88 1.71 3.15 4.65 0.97 0.75 0.79 0.88 2.00 0.88
Interwetten 1.67 3.20 5.25 0.65 0.50 1.05 1.45 2.50 0.45
10Bet 1.64 3.15 5.00 0.88 0.75 0.81 0.88 2.00 0.81
188Bet 1.52 3.40 5.00 1.07 1.00 0.63 0.77 2.00 0.93
12Bet 1.71 3.15 4.60 0.97 0.75 0.79 0.86 2.00 0.90
Sbobet 1.72 3.20 4.10 0.99 0.75 0.81 1.05 2.25 0.75
WewBet 1.47 2.96 5.00 1.05 1.00 0.71 0.95 2.00 0.81
18Bet 1.60 3.10 6.00 0.80 0.75 0.95 0.90 2.00 0.85
Pinnacle 1.65 3.20 5.97 0.88 0.75 0.91 0.92 2.00 0.86
HK
Centro Sportivo Alagoano
1
Kết thúc trận
2
Desportivo Alianca AL
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.01 9.80 16.50 0.45 2.50 1.33 0.50 3.50 1.25
Ladbrokes 1.06 9.00 23.00 0.50 2.50 1.50
Bet365 1.03 17.00 29.00 0.98 4.25 0.83 1.00 5.00 0.80
SNAI
William hill 1.04 10.00 21.00
Betway
Easybet 1.00 9.80 16.00 0.50 2.50 1.41 0.52 3.50 1.35
Wade 1.02 9.00 23.00 0.93 3.25 0.80 0.91 4.25 0.87
Mansion88
Interwetten 1.02 12.00 29.00 1.05 3.00 0.65 1.05 3.50 0.65
10Bet 1.03 18.00 35.00 0.85 3.75 0.88 0.92 4.75 0.78
188Bet 1.01 9.80 16.50 0.46 2.50 1.31 0.43 3.50 1.36
12Bet 0.66 2.50 1.11 0.73 3.50 1.03
Sbobet
WewBet 1.03 6.20 12.20 0.73 2.50 0.97 0.43 3.50 1.36
18Bet 1.03 13.00 52.00 0.86 3.25 0.90 0.94 3.75 0.82
Pinnacle 1.03 16.11 30.86 0.93 3.75 0.83 0.87 4.50 0.88
HK
Serra Branca EC
1
Kết thúc trận
1
Botafogo PB
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 4.90 3.60 1.50 0.70 -1.00 1.00 1.11 2.50 0.60
Ladbrokes 5.75 3.50 1.53 1.10 2.50 0.67
Bet365 4.75 3.60 1.62 1.00 -0.75 0.80 0.88 2.50 0.93
SNAI
William hill 1.10 2.50 0.67
Betway
Easybet 4.90 3.60 1.48 0.70 -1.00 1.11 1.25 2.50 0.62
Wade 6.00 3.60 1.50 0.85 -1.00 0.91 0.80 2.25 0.95
Mansion88 6.30 3.55 1.46 0.82 -1.00 0.94 1.11 2.50 0.66
Interwetten 6.00 3.70 1.50 1.05 2.50 0.65
10Bet 4.65 3.85 1.54 0.74 -1.00 0.96 0.78 2.25 0.92
188Bet 4.90 3.60 1.50 0.71 -1.00 0.99 1.07 2.50 0.63
12Bet 6.20 3.55 1.47 0.82 -1.00 0.94 1.11 2.50 0.66
Sbobet 5.40 3.65 1.46 0.62 -1.25 1.21 1.08 2.50 0.72
WewBet 4.50 3.13 1.51 0.74 -1.00 1.02 1.11 2.50 0.66
18Bet 5.00 3.45 1.58 0.73 -1.00 1.03 0.99 2.50 0.77
Pinnacle 4.48 4.04 1.57 0.77 -1.00 0.99 0.80 2.25 0.94
HK
Mixto EC
0
Kết thúc trận
1
Cacerense
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.36 4.05 5.90 0.81 1.00 0.89 0.81 2.50 0.89
Ladbrokes 1.53 3.50 5.50 0.95 2.50 0.75
Bet365 1.50 3.75 6.00 0.83 1.00 0.98 1.00 2.50 0.80
SNAI
William hill 1.53 3.50 5.80 0.91 2.50 0.80
Betway
Easybet 1.55 3.80 5.30 1.08 1.00 0.72 0.94 2.50 0.83
Wade 1.53 3.70 5.25 0.92 1.00 0.76 0.83 2.50 0.83
Mansion88
Interwetten 1.57 3.65 5.00 0.90 2.50 0.75
10Bet 1.42 3.80 5.50 0.76 1.00 0.72 0.74 2.50 0.74
188Bet 1.36 4.05 5.90 0.82 1.00 0.88 0.82 2.50 0.88
12Bet 1.51 3.65 5.30 0.99 1.00 0.77 0.99 2.50 0.77
Sbobet 1.59 3.60 4.30 1.12 1.00 0.69 0.94 2.50 0.86
WewBet
18Bet 1.57 3.40 5.25 1.01 1.00 0.75 0.80 2.25 0.95
Pinnacle 1.56 4.22 4.38 0.94 1.00 0.80 0.85 2.50 0.88
HK
Central Cordoba SdE Reserves
1
Kết thúc trận
1
Boca Juniors Reserve
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 5.10 3.65 1.53 0.75 -1.00 1.01 0.85 2.25 0.91
Ladbrokes 6.00 3.50 1.53 1.15 2.50 0.61
Bet365 5.50 4.00 1.50 1.03 -0.75 0.78 0.90 2.25 0.90
SNAI
William hill 5.80 3.40 1.53 1.20 2.50 0.62
Betway
Easybet 5.30 3.70 1.49 0.75 -1.00 1.04 0.88 2.25 0.89
Wade 6.00 3.60 1.53 0.75 -1.00 0.92 0.83 2.25 0.83
Mansion88 5.00 3.60 1.54 0.76 -1.00 1.04 0.86 2.25 0.94
Interwetten 6.75 3.60 1.50 1.10 2.50 0.60
10Bet
188Bet 5.10 3.65 1.53 0.76 -1.00 1.00 0.86 2.25 0.90
12Bet 5.00 3.60 1.54 0.76 -1.00 1.04 0.86 2.25 0.94
Sbobet 5.00 3.60 1.51 0.80 -1.00 1.00 0.95 2.25 0.85
WewBet 5.20 3.57 1.54 0.81 -1.00 1.03 0.87 2.25 0.95
18Bet 5.75 3.90 1.50 0.76 -1.00 1.00 0.85 2.25 0.89
Pinnacle 6.19 3.82 1.51 0.86 -1.00 0.92 0.84 2.25 0.95
HK
Volta Redonda
1
Kết thúc trận
0
Fluminense RJ
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 4.60 3.65 1.51 1.00 -0.75 0.70 0.86 2.50 0.84
Ladbrokes 5.25 3.60 1.53 0.85 2.50 0.85
Bet365 4.75 3.60 1.57 0.78 -1.00 1.10 0.90 2.50 0.95
SNAI 5.50 3.70 1.55
William hill 5.50 3.40 1.60 0.91 2.50 0.80
Betway
Easybet 4.60 3.70 1.49 1.00 -0.75 0.68 0.87 2.50 0.81
Wade 5.00 3.60 1.55 1.02 -0.75 0.80 0.95 2.50 0.90
Mansion88 4.60 3.70 1.59 1.06 -0.75 0.74 0.84 2.50 0.96
Interwetten 4.90 3.70 1.63 0.70 -1.00 1.05 0.85 2.50 0.85
10Bet 5.50 3.80 1.54 0.81 -1.00 0.98 0.86 2.50 0.87
188Bet 4.60 3.65 1.51 1.01 -0.75 0.69 0.88 2.50 0.82
12Bet 4.15 3.60 1.66 0.94 -0.75 0.86 0.83 2.50 0.97
Sbobet 4.30 3.70 1.57 1.02 -0.75 0.78 0.70 2.25 1.11
WewBet 4.36 3.48 1.65 1.07 -0.75 0.77 0.83 2.50 0.99
18Bet 4.80 3.60 1.57 1.04 -0.75 0.75 0.90 2.50 0.95
Pinnacle 5.81 3.65 1.64 1.03 -0.75 0.83 0.97 2.50 0.87
HK
CA Independiente de la Chorrera Reserves
0
Kết thúc trận
1
San Francisco Reserves
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 1.40 4.33 6.00 0.85 1.25 0.95 0.85 3.00 0.95
SNAI
William hill 1.40 4.33 6.00 0.53 2.50 1.38
Betway
Easybet 1.38 4.30 5.50 0.84 1.25 0.93 0.83 3.00 0.94
Wade 1.33 4.80 7.00 0.75 1.25 0.93 0.93 3.25 0.75
Mansion88
Interwetten 0.47 2.50 1.40
10Bet 1.31 4.80 6.00 0.76 1.25 0.72 0.77 3.00 0.71
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 1.40 4.30 6.00 0.82 1.25 0.92 0.83 3.00 0.91
Pinnacle 1.33 4.43 6.13 0.74 1.25 0.94 0.93 3.25 0.74
HK
Correcaminos UAT
3
Kết thúc trận
1
Leones Univ Guadalajara
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.71 3.10 2.44 1.05 0.00 0.83 0.83 2.25 1.03
Ladbrokes 2.70 3.00 2.40 1.00 2.50 0.70
Bet365 2.90 3.10 2.60 0.98 0.00 0.83 0.88 2.25 0.93
SNAI
William hill 2.50 3.00 2.63 1.10 2.50 0.67
Betway
Easybet 2.70 3.10 2.42 1.05 0.00 0.83 1.06 2.50 0.80
Wade 2.70 3.10 2.50 1.00 0.00 0.78 0.80 2.25 0.98
Mansion88 2.49 3.05 2.57 0.89 0.00 0.95 0.89 2.25 0.93
Interwetten 2.70 3.15 2.50 0.90 0.00 0.75 0.95 2.50 0.70
10Bet 2.70 3.00 2.45 0.96 0.00 0.78 0.78 2.25 0.91
188Bet 2.71 3.10 2.44 1.06 0.00 0.84 0.84 2.25 1.04
12Bet 2.62 3.10 2.41 1.00 0.00 0.84 0.84 2.25 0.98
Sbobet 2.72 3.10 2.33 1.07 0.00 0.77 0.89 2.25 0.93
WewBet 2.54 3.14 2.44 0.96 0.00 0.88 0.85 2.25 0.97
18Bet 2.85 3.10 2.50 1.29 0.25 0.55 0.85 2.25 0.90
Pinnacle 2.86 3.09 2.70 0.98 0.00 0.87 0.85 2.25 0.99
HK
Marathon
2
Kết thúc trận
1
Real Espana
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.13 2.98 2.90 0.90 0.25 0.80 0.95 2.25 0.75
Ladbrokes 2.20 2.90 3.10 1.30 2.50 0.53
Bet365 2.05 3.00 3.40 0.80 0.25 1.00 0.90 2.25 0.90
SNAI 2.20 3.05 3.05
William hill 2.15 3.00 3.20 1.00 2.50 0.73
Betway
Easybet 2.11 3.00 3.00 0.90 0.25 0.80 0.99 2.25 0.73
Wade 2.25 3.00 3.13 0.91 0.25 0.88 0.91 2.25 0.87
Mansion88 2.03 3.05 3.40 0.84 0.25 0.92 1.04 2.50 0.72
Interwetten 2.10 3.15 3.40 0.90 2.50 0.75
10Bet 2.15 3.00 3.00 0.88 0.25 0.81 0.81 2.25 0.89
188Bet 2.13 2.98 2.90 0.91 0.25 0.79 0.96 2.25 0.74
12Bet 2.15 3.00 3.15 0.93 0.25 0.83 1.07 2.50 0.69
Sbobet 7.40 2.83 1.49 1.05 0.25 0.71 1.02 2.50 0.74
WewBet 2.03 2.88 2.75 0.93 0.25 0.83 1.08 2.50 0.68
18Bet 2.00 3.00 3.50 0.79 0.25 0.98 0.86 2.25 0.90
Pinnacle 2.17 3.08 3.13 0.87 0.25 0.87 0.83 2.25 0.92
HK
Atletico San Luis
2
Kết thúc trận
0
Puebla
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 2.16 3.41 2.80 0.94 0.25 0.86 0.80 2.25 0.90
Crown 2.38 3.05 2.99 1.13 0.25 0.78 0.96 2.25 0.91
Ladbrokes 2.35 2.90 2.87 1.20 2.50 0.61
Bet365 2.30 3.20 3.20 1.03 0.25 0.83 0.98 2.25 0.88
SNAI 2.20 3.10 3.20
William hill 2.20 3.00 3.20 1.10 2.50 0.67
Betway
Easybet 2.36 3.10 3.00 1.15 0.25 0.77 0.96 2.25 0.92
Wade 2.40 3.13 2.88 1.10 0.25 0.78 0.95 2.25 0.90
Mansion88 2.51 2.98 2.89 1.12 0.25 0.81 0.98 2.25 0.92
Interwetten 2.30 3.15 3.10 0.60 0.00 1.20 1.10 2.50 0.65
10Bet 2.35 3.00 3.00 1.04 0.25 0.80 0.92 2.25 0.87
188Bet 2.38 3.05 2.99 1.14 0.25 0.79 0.97 2.25 0.93
12Bet 2.51 2.99 2.88 1.13 0.25 0.80 0.99 2.25 0.91
Sbobet 2.39 2.99 3.05 1.12 0.25 0.81 0.97 2.25 0.93
WewBet 2.42 3.24 2.77 1.16 0.25 0.78 0.92 2.25 0.98
18Bet 2.25 3.15 3.20 1.00 0.25 0.81 0.95 2.25 0.85
Pinnacle 2.43 3.22 3.27 1.07 0.25 0.85 0.98 2.25 0.91
HK 2.29 2.92 2.86 1.02 0.25 0.79 0.92 2.50 0.78
WoLonggang wolves U20
0
Kết thúc trận
1
APIA Leichhardt Tigers U20
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.15 3.80 2.55 1.02 0.25 0.80 0.97 3.25 0.83
Ladbrokes 2.20 3.40 2.65 0.50 2.50 1.50
Bet365 2.10 3.30 3.00 0.90 0.25 0.90 0.98 3.50 0.83
SNAI
William hill
Betway
Easybet 2.13 3.80 2.50 0.99 0.25 0.81 0.95 3.25 0.84
Wade 2.15 3.50 2.70 0.95 0.25 0.85 0.85 3.00 0.91
Mansion88 2.21 3.70 2.57 1.01 0.25 0.79 0.89 3.25 0.91
Interwetten 2.15 3.75 2.80 0.43 2.50 1.50
10Bet
188Bet 2.15 3.80 2.55 0.96 0.25 0.88 0.97 3.25 0.85
12Bet 2.10 3.70 2.72 0.96 0.25 0.84 0.86 3.25 0.94
Sbobet
WewBet 2.16 3.51 2.56 1.00 0.25 0.80 0.84 3.25 0.96
18Bet 2.10 3.30 3.00 0.87 0.25 0.87 0.95 3.50 0.80
Pinnacle 2.18 4.09 2.82 0.94 0.25 0.91 0.89 3.00 0.94
HK
Kryliya Sovetov
1
Kết thúc trận
2
Shinnik Yaroslavl
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 1.39 4.70 5.75 0.90 1.25 0.82 0.76 3.00 0.97
Pinnacle
HK
Wollongong Wolves
2
Kết thúc trận
2
A.P.I.A. Leichhardt Tigers
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 3.60 3.50 1.70 1.00 -0.50 0.70 0.70 3.00 0.90
Crown 3.70 4.00 1.78 0.90 -0.75 0.99 0.89 3.00 0.97
Ladbrokes 3.90 3.60 1.73 0.53 2.50 1.37
Bet365 4.00 3.80 1.73 0.85 -0.75 0.95 0.90 3.00 0.90
SNAI 3.55 4.00 1.75
William hill
Betway
Easybet 3.70 4.00 1.76 0.90 -0.75 1.00 0.89 3.00 0.99
Wade 3.90 3.80 1.75 0.80 -0.75 0.98 0.91 3.00 0.88
Mansion88 3.50 3.65 1.79 0.82 -0.75 1.02 0.95 3.00 0.87
Interwetten 3.65 3.70 1.80 1.20 3.50 0.55
10Bet 6.00 1.27 6.50 0.75 0.00 0.81 1.61 0.50 0.36
188Bet 3.70 4.00 1.78 0.91 -0.75 1.01 0.90 3.00 1.00
12Bet 3.55 3.65 1.77 0.88 -0.75 0.96 0.90 3.00 0.92
Sbobet 3.35 3.50 1.87 0.96 -0.50 0.88 0.96 3.00 0.86
WewBet 3.58 3.59 1.77 0.84 -0.75 1.00 0.94 3.00 0.88
18Bet 3.60 3.80 1.79 0.50 -1.25 1.40 0.89 3.00 0.88
Pinnacle 3.75 4.30 1.79 0.85 -0.75 1.00 0.98 3.00 0.86
HK
FC Torpedo Zhodino
3
Kết thúc trận
4
Neman Grodno
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.03 3.15 2.95 0.79 0.25 0.91 0.95 2.50 0.75
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet 2.02 3.20 2.90 0.80 0.25 0.88 0.92 2.50 0.76
Wade 2.10 3.30 3.25 0.87 0.25 0.93 1.02 2.50 0.80
Mansion88 2.22 3.30 2.80 1.01 0.25 0.75 0.80 2.50 0.96
Interwetten
10Bet
188Bet 2.04 3.15 2.92 0.81 0.25 0.89 0.96 2.50 0.74
12Bet 2.16 3.30 2.92 0.96 0.25 0.80 0.84 2.50 0.92
Sbobet
WewBet 2.21 3.30 2.72 1.01 0.25 0.83 0.81 2.50 1.01
18Bet 2.15 3.25 2.85 0.93 0.25 0.82 0.85 2.50 0.90
Pinnacle
HK
Volga Ulyanovsk
1
Kết thúc trận
0
FK Nizhny Novgorod
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Persija Jakarta
3
Kết thúc trận
1
Cilegon United
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.25 5.10 8.20 0.84 1.50 0.98 1.00 3.00 0.80
Ladbrokes 1.25 5.00 10.00 0.60 2.50 1.20
Bet365 1.29 5.50 7.50 0.83 1.50 0.98 0.80 2.75 1.00
SNAI 1.25 5.00 9.25
William hill 1.25 4.60 11.00 0.67 2.50 1.10
Betway
Easybet 1.25 5.10 8.20 0.86 1.50 1.00 0.83 2.75 1.01
Wade 1.22 5.00 9.50 0.83 1.50 0.95 0.98 3.00 0.80
Mansion88 1.23 5.20 8.20 0.82 1.50 1.02 0.76 2.75 1.06
Interwetten 1.24 5.25 10.50 0.53 2.50 1.25
10Bet 1.25 5.25 9.50 0.78 1.50 0.96 0.95 3.00 0.75
188Bet 1.24 5.10 8.30 0.85 1.50 0.99 0.81 2.75 1.01
12Bet 1.22 5.30 8.30 0.78 1.50 1.06 0.71 2.75 1.12
Sbobet 1.24 5.20 8.25 0.96 1.75 0.88 0.91 3.00 0.91
WewBet 1.28 4.68 7.95 0.99 1.75 0.85 0.78 2.75 1.04
18Bet 1.28 5.25 9.50 0.81 1.50 0.96 0.78 2.75 1.00
Pinnacle 1.26 4.92 9.51 0.80 1.50 0.94 0.76 2.75 0.99
HK
Persebaya Surabaya
3
Kết thúc trận
2
Pusamania Borneo FC
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.85 3.05 2.26 0.80 -0.25 1.02 0.82 2.25 0.98
Ladbrokes 2.87 3.00 2.25 1.00 2.50 0.73
Bet365 3.20 3.25 2.15 0.88 -0.25 0.93 0.78 2.25 1.03
SNAI 2.65 3.10 2.40
William hill 2.90 3.00 2.30 1.00 2.50 0.73
Betway
Easybet 2.90 3.10 2.26 0.82 -0.25 1.04 1.07 2.50 0.77
Wade 2.80 3.10 2.25 0.93 0.00 0.85 1.02 2.50 0.78
Mansion88 2.67 3.20 2.30 1.06 0.00 0.78 0.86 2.25 0.96
Interwetten 2.90 3.20 2.30 0.95 2.50 0.70
10Bet 2.85 3.10 2.25 0.77 -0.25 0.97 0.74 2.25 0.96
188Bet 2.85 3.05 2.26 0.81 -0.25 1.03 0.83 2.25 0.99
12Bet 2.75 3.20 2.25 0.86 -0.25 0.98 0.89 2.25 0.93
Sbobet 2.77 3.30 2.20 0.84 -0.25 1.00 1.00 2.50 0.82
WewBet 2.84 3.15 2.21 0.86 -0.25 0.98 0.81 2.25 1.01
18Bet 2.95 3.25 2.35 0.81 -0.25 0.96 0.79 2.25 0.98
Pinnacle 2.84 3.00 2.38 0.72 -0.25 1.05 0.78 2.25 0.97
HK
Hapoel Segev Shalom
0
Kết thúc trận
1
SC Shicun Hamizrah
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.04 3.60 2.61 0.85 0.25 0.85 1.03 3.25 0.67
Ladbrokes 2.10 3.40 2.80 0.50 2.50 1.45
Bet365 2.15 3.40 2.80 0.95 0.25 0.85 0.90 3.25 0.90
SNAI
William hill
Betway
Easybet 2.13 3.40 2.80 0.93 0.25 0.83 0.88 3.25 0.88
Wade 2.10 3.40 2.88 0.90 0.25 0.88 0.98 3.25 0.80
Mansion88 2.07 3.50 2.82 0.90 0.25 0.86 0.97 3.25 0.79
Interwetten
10Bet
188Bet 2.04 3.60 2.61 0.86 0.25 0.84 1.04 3.25 0.66
12Bet 2.07 3.50 2.81 0.90 0.25 0.86 1.01 3.25 0.75
Sbobet
WewBet 2.09 3.50 2.79 0.88 0.25 0.92 1.03 3.25 0.77
18Bet 2.10 3.50 2.75 0.90 0.25 0.86 0.95 3.25 0.81
Pinnacle 2.11 3.59 2.83 0.87 0.25 0.87 0.85 3.25 0.88
HK
India (w) U20
12
Kết thúc trận
0
Bhutan (W) U20
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.18 6.10 7.00
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet 1.04 9.00 15.00
Wade
Mansion88 1.28 4.90 7.20
Interwetten
10Bet
188Bet 1.18 6.10 7.00
12Bet 1.26 5.30 7.20
Sbobet
WewBet
18Bet 1.31 5.25 7.50
Pinnacle
HK
Nepean Football Club
1
Kết thúc trận
0
Prospect United Soccer Club
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.87 3.75 3.15 0.87 0.50 0.95 1.00 3.25 0.80
Ladbrokes
Bet365 1.73 3.80 3.75 0.95 0.75 0.85 0.85 3.25 0.95
SNAI
William hill 1.85 3.40 3.40 0.50 2.50 1.50
Betway
Easybet 1.71 3.80 3.70 0.94 0.75 0.85 0.85 3.25 0.94
Wade 1.80 3.75 3.40 0.85 0.50 0.93 0.91 3.25 0.88
Mansion88 1.88 3.55 3.25 0.88 0.50 0.96 1.05 3.25 0.77
Interwetten
10Bet
188Bet 1.87 3.75 3.15 0.88 0.50 0.96 1.01 3.25 0.81
12Bet 1.88 3.55 3.25 0.88 0.50 0.96 1.05 3.25 0.77
Sbobet
WewBet
18Bet 1.81 3.90 3.35 0.84 0.50 0.93 0.95 3.25 0.82
Pinnacle 1.82 4.09 3.21 0.82 0.50 0.92 0.85 3.25 0.88
HK
ES Ben Aknoun U21
1
Kết thúc trận
1
CR Temouchent U21
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 1.40 3.75 8.00 0.90 1.25 0.90 0.80 2.50 1.00
SNAI
William hill
Betway
Easybet 1.38 3.80 8.00 0.88 1.25 0.82 0.95 2.75 0.76
Wade 1.50 3.60 6.00 0.90 1.00 0.89 0.80 2.50 0.98
Mansion88 1.01 1.00 0.79 1.11 2.50 0.70
Interwetten 1.40 4.20 7.25
10Bet 1.48 3.70 5.75 0.83 1.00 0.86 0.94 2.50 0.76
188Bet
12Bet 1.49 3.60 5.80 1.01 1.00 0.79 1.11 2.50 0.70
Sbobet
WewBet 1.37 4.05 6.40 1.08 1.50 0.72 1.02 2.75 0.78
18Bet 1.46 3.90 7.00 0.89 1.00 0.88 0.88 2.50 0.88
Pinnacle 1.53 3.57 5.81 0.93 1.00 0.81 0.87 2.25 0.87
HK
Chittagong Abahani
0
Kết thúc trận
0
Fortis Limited
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.98 3.20 2.95 0.40 0.00 1.42 0.96 2.50 0.74
Ladbrokes 2.00 3.10 3.30 1.00 2.50 0.73
Bet365 1.95 3.50 3.10 1.00 0.50 0.80 0.98 2.50 0.83
SNAI 1.92 3.40 3.15
William hill 2.05 3.00 3.20 1.00 2.50 0.73
Betway
Easybet 1.96 3.50 3.10 0.74 0.25 1.06 0.95 2.50 0.82
Wade 2.00 3.10 3.30 0.80 0.25 0.98 0.98 2.50 0.80
Mansion88 1.90 3.15 3.30 0.40 0.00 1.42 0.95 2.50 0.75
Interwetten 1.95 3.30 3.60 0.90 2.50 0.75
10Bet 2.05 2.95 3.20 0.79 0.25 0.90 0.75 2.25 0.96
188Bet 1.98 3.20 2.95 0.41 0.00 1.40 0.97 2.50 0.73
12Bet 1.90 3.15 3.30 0.43 0.00 1.36 1.02 2.50 0.68
Sbobet 0.36 0.00 1.51 1.03 2.50 0.67
WewBet 1.98 3.10 3.16 0.98 0.50 0.78 1.02 2.50 0.74
18Bet 1.95 3.35 3.40 1.01 0.50 0.75 0.98 2.50 0.77
Pinnacle 2.05 2.96 3.19 0.78 0.25 0.89 0.96 2.50 0.72
HK
NRB Teleghma U21
2
Kết thúc trận
0
MC EI Eulma U21
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 2.80 2.80 2.50 1.00 0.00 0.80 0.85 2.50 0.95
SNAI
William hill
Betway
Easybet 2.80 2.80 2.48 0.98 0.00 0.73 0.77 2.50 0.93
Wade 2.88 2.80 2.45 1.02 0.00 0.78 0.83 2.50 0.95
Mansion88 0.99 0.00 0.81 0.87 2.50 0.93
Interwetten 2.70 3.00 2.50 0.75 2.50 0.90
10Bet 2.60 3.15 2.35 0.95 0.00 0.75 0.80 2.50 0.90
188Bet
12Bet 2.58 3.25 2.35 0.99 0.00 0.81 0.87 2.50 0.93
Sbobet
WewBet 2.55 3.23 2.38 0.69 -0.25 1.12 1.03 2.75 0.77
18Bet 2.75 3.10 2.45 1.00 0.00 0.78 0.84 2.50 0.92
Pinnacle 2.67 3.21 2.38 0.99 0.00 0.76 0.81 2.50 0.93
HK
CF Akbou(W)
1
Kết thúc trận
1
ASE Alger Centre Women
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes 2.40 3.25 2.55 0.61 2.50 1.15
Bet365 2.45 3.50 2.55 0.85 0.00 0.95 0.83 2.75 0.98
SNAI
William hill
Betway
Easybet 2.43 3.50 2.50 0.84 0.00 0.93 0.81 2.75 0.97
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet 2.25 3.35 2.50 0.75 0.00 0.95 0.79 2.75 0.91
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 2.40 3.50 2.55 0.81 0.00 0.96 0.81 2.75 0.95
Pinnacle 2.32 3.50 2.58 0.77 0.00 0.98 0.81 2.75 0.93
HK
Hapoel Kiryat Ono
0
Kết thúc trận
1
Beitar Petah Tikva
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.17 5.20 9.20 0.65 1.50 1.05 0.76 2.75 0.94
Ladbrokes 1.20 5.50 13.00 0.61 2.50 1.15
Bet365 1.22 5.50 9.50 0.83 1.75 0.98 0.83 2.75 0.98
SNAI
William hill
Betway
Easybet 1.15 5.50 9.20 0.82 1.75 0.97 0.76 2.75 0.92
Wade 1.20 5.25 10.50 0.88 1.75 0.89 0.95 3.00 0.83
Mansion88 1.21 4.85 11.00 0.72 1.50 1.04 0.79 2.75 0.97
Interwetten 1.20 5.75 12.00 0.53 2.50 1.25
10Bet 1.16 6.50 13.00 0.77 1.75 0.93 0.90 3.00 0.79
188Bet 1.17 5.20 9.20 0.68 1.50 1.02 0.77 2.75 0.93
12Bet 1.22 4.90 11.00 0.72 1.50 1.04 0.79 2.75 0.97
Sbobet
WewBet 1.24 4.70 8.10 0.74 1.50 1.06 0.80 2.75 1.00
18Bet 1.23 5.00 10.00 0.86 1.75 0.88 0.80 2.75 0.94
Pinnacle 1.16 6.35 12.94 0.79 1.75 0.95 0.92 3.00 0.81
HK
Beitar Ramat Gan
0
Kết thúc trận
3
Tzeirey Tira
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 3.35 3.55 1.75 0.95 -0.50 0.75 0.98 3.00 0.72
Ladbrokes 3.75 3.50 1.75 0.61 2.50 1.15
Bet365 4.00 3.60 1.73 0.80 -0.75 1.00 0.80 2.75 1.00
SNAI
William hill
Betway
Easybet 3.30 3.60 1.73 0.95 -0.50 0.73 0.98 3.00 0.70
Wade 3.80 3.50 1.75 0.98 -0.50 0.78 0.80 2.75 0.98
Mansion88 3.75 3.65 1.73 1.03 -0.50 0.73 1.00 3.00 0.76
Interwetten 4.10 3.90 1.70 0.20 1.50 2.75
10Bet 3.45 3.70 1.71 0.75 -0.75 0.95 0.75 2.75 0.95
188Bet 3.35 3.55 1.75 0.96 -0.50 0.74 0.99 3.00 0.71
12Bet 3.70 3.65 1.73 1.03 -0.50 0.73 0.97 3.00 0.79
Sbobet
WewBet 3.64 3.55 1.75 1.05 -0.50 0.75 1.02 3.00 0.78
18Bet 3.05 3.40 2.00 0.76 -0.50 1.01 1.13 3.00 0.65
Pinnacle 3.61 3.83 1.76 0.77 -0.75 0.97 0.79 2.75 0.96
HK
USM El Harrach U21
3
Kết thúc trận
2
USM Annaba U21
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes 1.22 4.40 21.00 0.67 2.50 1.10
Bet365 1.36 4.20 7.00 0.93 1.25 0.88 0.95 2.75 0.85
SNAI
William hill
Betway
Easybet 1.34 4.20 6.40 0.92 1.25 0.85 0.93 2.75 0.84
Wade 1.44 3.90 6.50 0.91 1.25 0.87 0.95 2.75 0.83
Mansion88 1.37 4.15 6.80 0.95 1.25 0.85 1.03 2.75 0.77
Interwetten 1.40 4.40 6.00 0.70 2.50 0.95
10Bet
188Bet
12Bet 1.37 4.15 6.80 0.95 1.25 0.85 1.03 2.75 0.77
Sbobet
WewBet 1.42 3.95 5.80 0.93 1.25 0.87 0.95 2.75 0.85
18Bet 1.36 4.20 7.00 0.90 1.25 0.85 0.92 2.75 0.82
Pinnacle 1.38 4.28 6.84 0.89 1.25 0.85 0.92 2.75 0.82
HK
Sanna Khanh Hoa
1
Kết thúc trận
2
Thanh Hoa
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 2.95 3.10 2.05 0.88 -0.25 0.82 0.90 2.50 0.70
Crown 2.98 3.25 2.09 0.90 -0.25 0.86 1.05 2.50 0.71
Ladbrokes 3.25 3.10 2.05 1.05 2.50 0.70
Bet365 3.00 3.25 2.10 0.93 -0.25 0.88 0.83 2.25 0.98
SNAI 2.30 3.25 2.75
William hill 3.25 3.00 2.15 1.10 2.50 0.67
Betway
Easybet 3.00 3.30 2.09 0.95 -0.25 0.85 1.08 2.50 0.72
Wade 3.30 3.13 2.10 0.93 -0.25 0.85 0.78 2.25 1.02
Mansion88 3.05 3.10 2.10 0.89 -0.25 0.91 1.13 2.50 0.68
Interwetten 3.20 3.20 2.15 0.95 2.50 0.70
10Bet
188Bet 2.98 3.25 2.09 0.93 -0.25 0.83 1.06 2.50 0.70
12Bet 3.05 3.10 2.10 0.91 -0.25 0.89 1.13 2.50 0.68
Sbobet 2.71 3.25 2.16 1.13 0.00 0.68 1.02 2.50 0.78
WewBet 3.13 3.20 2.04 0.74 -0.50 1.11 0.83 2.25 0.99
18Bet 3.00 3.25 2.10 0.90 -0.25 0.85 0.80 2.25 0.95
Pinnacle 3.26 3.33 2.16 0.95 -0.25 0.87 0.99 2.50 0.83
HK
Nam Dinh FC
1
Kết thúc trận
0
CLB TPHCM
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 1.45 3.70 5.15 0.85 1.00 0.85 0.88 2.50 0.72
Crown 1.42 3.95 6.10 0.75 1.00 1.01 1.02 2.50 0.74
Ladbrokes 1.44 3.80 7.00 1.00 2.50 0.73
Bet365 1.50 4.00 6.00 0.78 1.00 1.03 1.03 2.50 0.78
SNAI 1.70 3.40 4.50
William hill 1.50 3.60 6.00 0.91 2.50 0.80
Betway
Easybet 1.42 4.00 6.10 0.73 1.00 1.07 1.05 2.50 0.75
Wade 1.44 3.75 7.00 0.80 1.00 0.98 0.83 2.25 0.95
Mansion88 1.42 4.10 5.80 0.74 1.00 1.06 0.89 2.50 0.91
Interwetten 1.45 3.80 7.25 0.95 2.50 0.70
10Bet 1.44 3.90 6.00 0.76 1.00 0.94 0.81 2.25 0.88
188Bet 1.42 3.95 6.10 0.71 1.00 1.05 1.03 2.50 0.73
12Bet 1.42 4.10 5.90 0.77 1.00 1.03 0.96 2.50 0.84
Sbobet 1.41 4.10 5.40 0.74 1.00 1.06 1.05 2.50 0.75
WewBet 1.44 3.85 5.85 0.72 1.00 1.13 1.02 2.50 0.80
18Bet 1.41 3.80 7.25 0.70 1.00 1.08 1.04 2.50 0.73
Pinnacle 1.49 3.97 6.84 0.86 1.00 0.96 0.85 2.25 0.97
HK
Lokomotiv Plovdiv
2
Kết thúc trận
1
FC Maritsa 1921
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Kustosija
0
Kết thúc trận
1
FK Krupa
Công ty Thắng